La llei sobre salut sexual segueix el seu tràmit parlamentari

31 agost 2022
La reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs inclou la regulació de la incapacitat temporal per regles incapacitants.

La reforma de la Llei Orgànica 2/2010, del 3 de març, de Salut Sexual i Reproductiva i d'Interrupció Voluntària de l'Embaràs, que inclou la regulació de la incapacitat temporal per regles incapacitants, ha estat aprovada al Consell de Ministres d’ahir dimarts 30 d’agost. Ara, el text serà remès al Congrés dels Diputats per iniciar la seva tramitació parlamentària. El text, en cas de ser aprovat, no seria vigent fins d'aquí a uns mesos.

Recordem que aquest projecte de reforma inclou la salut menstrual com a estàndard de salut. Derivat del reconeixement de la salut menstrual com a estàndard de salut, el projecte de modificació de la llei inclou el dret a la incapacitat temporal per quadres mèdics que es deriven de regles incapacitants (menstruacions incapacitants secundàries). Per exemple, vinculat a malalties com l'endometriosi o els ovaris poliquístics. Aquesta incapacitat, amb un informe mèdic previ, permetria que una dona es pugui quedar a casa unes hores de la seva jornada laboral o uns dies si el dolor de la regla li impedeix treballar.

Es tractaria d'una incapacitat temporal (IT) que pagaria des del primer dia l'INSS, que no requeriria període mínim de cotització, al contrari que la resta d'IT i que seria els dies que cada dona, segons el quadre mèdic, necessités.

Sobre aquesta qüestió, PIMEC considera convenient mantenir-se a l'espera de la redacció final de la nova llei, un cop hagi finalitzat el seu tràmit parlamentari, i de les especificitats que es puguin preveure en aquesta, en tant que es tracta d'una qüestió complexa i sense precedents. En qualsevol cas, la patronal considera que en el moment actual, es tracta més un debat de caràcter polític que no pas d'una problemàtica real del mercat de treball.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.