Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives

23 juliol 2015

El passat 16 de juliol de 2015 es va publicar al DOGC la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives. La voluntat de la llei és aconseguir un règim jurídic modern, clar i flexible, que tingui en compte les exigències actuals i les demandes futures, i enforteixi la fórmula societària cooperativa com a eina de creació d’ocupació estable i de qualitat arrelada al territori.

Transcorreguts més de deu anys des que es va aprovar la Llei 18/2002, la nova realitat social i econòmica en què les empreses cooperatives han d’operar aconsellava una nova revisió normativa, justificada per la necessitat de configurar el marc jurídic cooperatiu català com un règim jurídic flexible amb diferents alternatives empresarials, a fi que cada empresa cooperativa pugui escollir la fórmula que millor s’adapti a la seva realitat i la faci més competitiva en el mercat.

Els principis cooperatius que recull aquesta llei són els definits per l’Aliança Cooperativa Internacional (ACI): l’adhesió voluntària i oberta; la gestió democràtica per part dels socis; la participació econòmica dels socis; l’autonomia i la independència; l’educació, la formació i la informació; la cooperació entre cooperatives, i vetllar per l’interès de la comunitat.

Els objectius d’aquesta nova llei de cooperatives són fomentar la creació de cooperatives i la consolidació de les ja existents; reforçar les vies de finançament intern, millorar la gestió empresarial, i assolir un major dimensionament del món cooperatiu, sempre des de la perspectiva de la simplificació i l’eliminació de càrregues, tant pel que fa als procediments de funcionament intern de les cooperatives com a la seva relació amb l’Administració.

Més informació:

DEPARTAMENT JURÍDIC I LABORAL

Sra. Itziar Ruedas

Telèfon: 93 496 45 00

Correu electrònic: iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.