L’Associació d’Empreses Tecnològiques de Jordània visita PIMEC amb motiu del Mobile World Congress

27 febrer 2018

El Director General de l’Associació d’Empreses Tecnològiques de Jordània, Sr. Nidal Bitar, ha visitat la patronal PIMEC abans de la seva participació al Mobile World Congress (MWC), on Jordània compta amb un gran estand de país.

L’Associació d’Empreses Tecnològiques de Jordània INTAJ (www.intaj.net) fou creada el 1999 i compta amb 700 empreses associades en diferents àmbits TIC, com el software, les telecomunicacions, els videojocs, les App, el Fintech, etc.

Malgrat ser un país petit, Jordània produeix el 75% dels continguts digitals del món àrab, segons dades de la Unió Internacional de les Telecomunicacions (ITU), degut a l’alta qualificació i creativitat de la seva població. El mercat àrab de continguts digitals està format per una població total de 425 milions en més de 20 països, dels quals 185 milions són usuaris d’Internet. 

Jordània esdevé doncs una sòlida base, des de la qual les empreses tecnològiques catalanes poden abordar el mercat àrab. INTAJ ofereix facilitats a les empreses estrangeres, inclosa la  cerca de socis jordans i la possibilitat d’utilitzar els espais de la seva incubadora de manera gratuïta.

Jordània compta al MWC amb un gran estand (estand 5D9 al Pavelló 5) i ha desplaçat una delegació de més de 100 persones, entre empresaris i membres del Govern i associacions.

PIMEC estudia estrènyer lligams amb INTAJ en benefici de les pimes tecnològiques catalanes. Actualment s’analitza una possible participació a un Congrés TIC que es celebra a Jordània el 10-11 de setembre i que és el més gran d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (http://www.menaictforum.com).