L'Ajuntament de Reus publica nous ajuts directes de fins a un màxim de 5.000 €

12 febrer 2021

L'Ajuntament de Reus ha publicat una nova línia d'ajuts directes per al foment de l'ocupació de fins a 5.000€. 

 

Es tracten de subvencions a empreses i autònoms pel foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones en situació d’atur dins el marc del Pla de Reactivació Econòmica i Social de la ciutat de Reus per atenuar els efectes econòmics de la COVID-19. 

 

El termini per a presentar les sol·licituds va començar el  10 de febrer i finalitzarà el 14 de juny de 2021

 

Per a poder optar a una subvenció, les persones o entitats interessades hauran de formalitzar una sol·licitud de forma telemàtica al Registre General de la corporació a través de la seu electrònica municipal.

 

Cal presentar una sol·licitud per cada treballador contractat. Cada convocatòria establirà el nombre de contractacions subvencionables.

 

Requisits generals 

  1. Haver ampliat la seva plantilla contractant persones en situació d’atur, en el període que es concreti en els respectives convocatòries. 
  2. No haver reduït el nombre de treballadors, ni haver dut a terme cap expedient de regulació d’ocupació. No tenir treballadors en ERTO, ni haver fet cap acomiadament improcedent, durant el període que es concreti en les respectives convocatòries. 
  3. No incòrrer en cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones sol·licitants que reuneixin els requisits establerts a les bases i a les respectives convocatòries.  

 

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.