Propostes de PIMEC davant la preocupació per l'increment de les baixes IT a Catalunya

07 febrer 2024
Davant la preocupació creixent i les peticions de moltes empreses associades per la tendència a l'alça de l'absentisme per Incapacitat Temporal (IT), l'Observatori de la petita i mitjana empresa de Catalunya de PIMEC ha elaborat un estudi que analitza l'evolució de la IT a Catalunya durant els darrers anys.
 

L'estudi recull una sèrie d'anàlisis que permeten obtenir dades objectives i extreure algunes conclusions relatives al comportament de la IT a Catalunya, com ara: 

- L'absentisme per IT s'ha doblat a Catalunya en els darrers 10 anys, passant d'una mitjana de 3,8 hores mensuals el 2013 a 7,5 hores el 2023. 
-Durant els períodes normals de cicles econòmics positius, les baixes per IT mostren una tendència a augmentar. 
-Catalunya presenta un nombre d'hores d'IT i costos per sobre dels del conjunt d'Espanya. En termes d'incidència, Catalunya es troba en segon lloc amb un 47,77%. La incidència d'absències per cada mil treballadors a Espanya supera la mitjana europea. 
-Els costos associats a la IT per a les empreses són de 2.420€ anuals de mitjana per persona treballadora, un 6,5% del costo laboral anual. 
-L'import en prestacions per IT a Catalunya, a càrrec de les empreses i del Sistema de la Seguretat Social, fou a 2022 de 2.745 milions d'euros, que representa l'1,01% del PIB català. 
- Al voltant del 80% dels casos d'IT no superen els 15 dies de baixa. 
 
Davant aquestes dades i el seu impacte sobre el funcionament de l'empresa en particular i del mercat sòcioeconòmic en general, PIMEC planteja un conjunt de propostes per reduir l'alta incidència de la IT per contingències comunes i millorar la gestió de les baixes, d'entre les que destaquen: un millor aprofitament de la infraestructura de mútues col·laboradores, millorar els sistemes de control de la IT i campanyes de sensibilització. 
 
Des de PIMEC estem realitzant una enquesta amb l’objectiu d’avaluar l'impacte de la incapacitat temporal, i en concret, del nou sistema de comunicació d'altes i baixes a les empreses. Les preguntes de l'enquesta tenen la finalitat d’analitzar el grau de coneixement de les empreses respecte a l’esmentada modificació i els possibles problemes organitzatius i operatius que es poden derivar del canvi normatiu, amb l’objectiu de valorar la necessitat de proposar-ne canvis dins de la reducció de l’absentisme laboral i de millora de la productivitat. Podeu respondre l'enquesta AQUÍ.
 
Més informació: smiro@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.