Ja pots fer canvis en les teves bases de cotització

27 març 2018

L'entrada en vigor de la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de mesures urgents del treball autònom permet, des de principis d’any, que els autònoms puguin canviar les seves bases de cotització fins a 4 cops a l’any, i no 2 cops a l'any com fins ara. La llei ha modificat el RD 2064/1995, Reglament general sobre cotització i liquidació d’altres drets de la SS, el qual regula els mecanismes i les normes de cotització a la Seguretat Social. La idea que hi ha al darrere d'aquesta -encara massa modesta- major flexibilitat és promoure que cada cop sigui més fàcil apropar les contribucions de l'autònom als seus ingressos reals, idea que no tenim cap dubte que anirà guanyant terreny.

El 31 de març finalitza el primer període de sol·licituds de canvi de base de cotització, que tindrà validesa a partir del dia 1 d’abril. Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Tresoreria General de la Seguretat Social o bé es poden realitzar pel Sistema Red, si l’autònom disposa d’autorització d’accés a aquest.

Us recordem els períodes en què podreu sol·licitar els canvis en la base de cotització i quan tindran efecte:

  • Entre 1 de gener i 31 de març, per a tenir efectes a partir de l'1 d’abril.
  • Entre 1 d’abril i 30 de juny, per a tenir efectes a partir de l'1 de juliol.
  • Entre 1 de juliol i 30 de setembre, per a tenir efectes a partir de l'1 d’octubre.

Així mateix, volem recordar-vos que l'obligació de cotitzar ara s’inicia el mateix dia en què es compleixen els requisits per a l’alta en el RETA, de forma que la cotització no és per mesos complets independentment del dia d'alta o baixa. I l'obligació de cotitzar s’extingeix quan es deixen de complir els requisits per a la inclusió en el RETA. Malgrat això, les obligacions neixen i s’extingeixen amb la seva efectiva comunicació a la Tresoreria General de Seguretat Social en el temps i la forma deguts.

Altres limitacions a la lliure elecció de les bases de cotització són les establertes legalment, com les bases mínimes i màximes, i, en el cas dels autònoms que tinguin 10 o més treballadors al seu càrrec, que veuran fixada la seva base mínima d’acord amb el que disposen els PGE de cada any (recordem que per a 2018 encara no hi ha pressupostos aprovats i que tenen una base mínima igual a la del grup 1 del Règim General).

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.