Ja està operativa la línia d’avals especial de l’ICO per fer front al coronavirus

06 abril 2020

La línia d’avals específica que el govern espanyol, mitjançant el Ministeri d’Assumptes Econòmics, va presentar fa unes setmanes amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius que està tenint el coronavirus en les empreses i els autònoms ja està disponible. L’Institut de Crèdit Oficial i les entitats financeres han firmat el conveni amb les bases reguladores de la línia, que cobrirà préstecs concedits des del 18 de març i fins al 30 de setembre, sempre que tinguin a veure amb una reducció de l’activitat per la pandèmia de la Covid-19.

Aquesta línia d’avals de l’ICO es va aprovar amb una dotació de fins a 100.000 milions d’euros, i a partir d’avui dilluns està actiu un primer tram amb un import de 20.000 milions d’euros, dels quals el 50% es reserva per als autònoms i les pimes. Un cop s’hagi utilitzat aquest primer tram de la línia d’avals, el govern espanyol habilitarà un nou tram, les característiques del qual es determinaran en aquell moment, per garantir que la liquiditat continua fluint de manera adequada cap al teixit productiu.

 

A continuació expliquem quines són les condicions generals del préstec-aval d’aquesta línia de l’ICO i responem algunes de les preguntes més freqüents:

A qui va adreçat

_Empreses i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat per la situació emergència del Covid-19.

_Es divideix en 50 % per a pimes i 50 % per a grans companyies.

Imports

_Fins a un màxim de 1,5 Mio € en diverses operacions per empresa/autònom s’aplicaran les disposicions de la UE de mínims i per sobre s’aplicarà el màxim establert en el Marc Temporal d’Ajudes d’Estat de la Comissió Europea.

_S’avalaran les operacions fins a 50 Mio € que hagin estat aprovades per l’entitat d’acord amb la seva política de riscos, sense perjudici de comprovació posterior de les condicions d’elegibilitat.

_S’avalaran les operacions de més de 50 Mio € a partir que l’ICO hagi analitzat l’acompliment de les condicions d’elegibilitat de manera complementaria a l’anàlisi de l’entitat financera.

_Les entitats es comprometen a mantenir almenys fins al 30 de setembre els límits de les línies de circulant concedides a tots els clients i, en particular, a aquells clients les línies dels quals siguin avalades.

Elegibilitat del préstec

_Préstecs i operacions formalitzats o renovats amb posterioritat al 17 març 2020.

_Els avals podran sol·licitar-se fins al 30 de setembre 2020.

_Els acreditats no poden figurar en situació de morositat en la CIRBE a 31 de desembre de 2019.

_Els acreditats no poden estar en procediment concursal amb posterioritat al 17 de març de 2020.

 

Condicions aval per a pimes i autònoms

_Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.

_Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € concedits a pimes i autònoms (comissió anual):

 • 0,2 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.
 • 0,3 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.
 • 0,8 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.

Condicions aval per a grans empreses

_Per a préstecs de fins a 1,5 Mio €: 0,2 % de comissió anual sobre el saldo de l’import avalat.

_Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € que representin noves operacions (comissió anual) :

 • 0,3 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.
 • 0,6 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.
 • 1,2 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.

_Per a préstecs superiors a 1,5 Mio € que representin renovacions (comissió anual) :

 • 0,25 % per avals amb un venciment de fins a 1 any.
 • 0,50 % per avals amb un venciment superior a 1 any i fins a 3.
 • 1,0 % per avals amb un venciment superior a 3 anys i fins a 5.

Cobertura Aval

_Pimes i autònoms: fins al 80 % dels préstecs.

_Grans empreses:

 • 70 % de les noves operacions.
 • 60 % d’operacions de renovació.

Període

_Fins a 5 anys.

Aplicació Préstec

_Nous préstecs i renovacions concedides per les entitats financeres a empreses i autònoms per atendre les necessitats de finançament derivades, entre d’altres, de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat incloent les derivades de venciments d’obligacions financeres o tributaries.

 

1) On adreçar-nos per tramitar aquests préstecs?

Cal anar a l’entitat financera que l’empresa consideri, ja sigui la seva habitual o alguna nova que li pugui convenir. 

2) Quines condicions s’exigeixen per accedir a aquests préstecs?

Veure afectada la seva activitat per la situació emergència Covid-19.

3) És compatible el préstec amb un expedient de regulació temporal d’ocupació?

Sí.

4) Podem aplicar el préstec a pagament de quotes que ens vencin d’altres compromisos financers?

Si. L’important és que l’empresa pugui fer front als seus compromisos financers i que l’economia en general es vegi el menys afectada possible.

5) Import a sol·licitar

L’empresa ha de sol·licitar l’import en funció de l’impacte en la seva tresoreria per la situació actual d’alarma Covid-19.

6) Puc aplicar el suport financer a pagament de quotes de préstec corrents?

Si, ja que el pagament de quotes es correspon a necessitats corrents de finançament i no a cancel·lació o reestructuració de línies existents.

 

En aquesta notícia que també hem publicat avui dilluns, oferim a les pimes i els autònoms un tutorial de planificació i preparació per accedir a aquesta línia de liquiditat de l'ICO, i també a la de l'ICF Avalis.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.