Ja està en marxa el Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA)

12 maig 2021
La data límit de presentacions finalitza el pròxim 7 de juny a les 12 h.

PROGRAMA

Programa Tecnològic Aeronàutic (PTA)

 

FITXA TÈCNICA

Administració

Estat

 

Departament

Ministerio de Ciencia e Innovación

CDTI

Empresa Elegible

_PTA “Grans empreses”: agrupació formada per entre 3-6 socis (almenys un ha de ser pime) liderada per una gran empresa. Almenys dos de les empreses han de ser autònomes.

_PTA “Pimes”: agrupació formada per entre 2-4 socis (tots pimes) liderada per una mitjana empresa. Almenys dos de les empreses han de ser autònomes.

Sector

Aeronàutic

Finalitat subvenció

Desenvolupament tecnològic

Conceptes subvencionables

Costos directes d’execució: costos de personal, costos d’instrumental i material inventariable, costos d’investigació contractual, coneixements tècnics i patents adquirides a preus de mercat, despeses generals i d’explotació addicionals derivades del projecte i despesa de l’informe de l’auditor.

Tipologia de projectes

Projectes aeronàutics d’R+D+i empresarial en els àmbits següents:

  1. Tecnologies enfocades a la reducció d’emissions: avió zero emissions.
  2. UAVs: potenciar les capacitats d’R+D+i per a posicionar-se com a referent en el camp dels avions no tripulats, intel·ligents i sistemes connectats.
  3. Noves aeronaus multipropòsit i sistemes: impulsar les capacitats per al disseny, desenvolupament, producció i certificació d’un avió complet amb tecnologies de sistemes.

Despesa mínima

 

_PTA “Grans empreses”:

  • Pressupost elegible mínim projectes: 5-12 milions d'euros
  • Pressupost elegible mínim per empresa: 500.000€ (gran i mitjana empresa) i 250.000€ (petita empresa)

_PTA “PYMES”:

  • Pressupost elegible mínim projectes: 2,5-5 milions d'euros
  • Pressupost elegible mínim per empresa: 200.000€

Import màxim subvenció

 

_Gran empresa: 65%

_Mitjana empresa: 75%

_Petita empresa: 80%

Estat

Oberta

Data inici presentacions

19/04/21

Data final presentacions

 

07/06/21 12h migdia

Període execució projecte

_PTA “Grans empreses”: projectes plurianuals (una part s’haurà de realitzar el 2021). Duració de 2, 3 o 4 anys naturals, finalitzant el 31/12/22, 31/12/23 o 31/12/24, respectivament.

_PTA “pimes”: projectes plurianuals (una part s’haurà de realitzar el 2021). Duració de 2 o 3 naturals, finalitzant el 31/12/22 o 31/12/23, respectivament.

 

Modalitat

Concurrència competitiva

Portal / Link

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=924&MN=2

 

Pressupost Convocatòria €

 

35 milions d'euros (ampliable a 40)

Finançada amb fons Next Generation EU

 

Si els vostres projectes s’ajusten a les característiques del programa descrit ho podeu tramitar a través de l'enllaç ressenyat.

Si necessiteu suport, us podeu dirigir a: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.