La Inspecció de Treball inicia una Campanya per a la devolució de bonificacions indegudes en matèria de Formació Professional per a l'Ocupació de l'any 2019

27 desembre 2022

L'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha posat en marxa una Campanya de control de bonificacions de formació professional per a l'ocupació referida a les quantitats aplicades en aquest concepte per les empreses l'any 2019, un cop determinat el seu caràcter indegut per part del Servei Públic d'Ocupació Estatal, segons s'estableix a l'article 18, apartats 3 i 4 RD 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació a l'àmbit Laboral.

Per tant, totes aquelles empreses que quedin afectades, rebran una comunicació per tal que duguin a terme la devolució de les quantitats indegudament bonificades mitjançant l’abonament al compte corrent del Servei Públic d'Ocupació.

Un cop finalitzat el termini fixat per a la regularització de la situació, es duran a terme actuacions inspectores per a aquelles empreses que no hagin complert dins el termini i en la forma escaient les regularitzacions pertinents, podent arribar a ser sancionades econòmicament, de conformitat amb el que estableix el RD 928/1988, pel qual s’aprova el Reglament general sobre procediments per la imposició de sancions per infraccions d’ordre social i per expedients liquidadors de la Seguretat Social.

Si desitges assessorament per conèixer si vas rebre alguna bonificació indeguda i la manera de regularitzar la situació, no dubtis a contactar al Departament Jurídic de PIMEC.  

 

Més informació:

Iruedas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.