Informació sobre el tancament patronal

17 octubre 2019

En relació amb la vaga convocada pel proper divendres 18 d’octubre pels sindicats  Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), i per tal de donar resposta a les consultes relacionades amb el denominat “tancament patronal”, PIMEC vol aclarir:

En primer lloc, és precís destacar que el dret de vaga és un dret propi de les persones treballadores, i el tancament patronal es pot produir únicament en casos d’excepcionalitat taxats legalment.

Així, les empreses poden prendre la decisió de tancar durant una jornada de vaga únicament si:

  1. Existeix un notori perill que es produeixi una situació de violència per les persones o de danys greus per les coses. En aquest sentit, serà necessari que per part de l’empresa es demostri l’existència real d’aquest greu perill, no essent suficient amb l’existència de simples sospites. A més, es requereix que la situació de perill de violència o dany no pugui ser evitada mitjançant altres formes, com pot ser l’assistència dels cossos de forces de seguretat.
     
  2. S’ha ocupat de manera il·legal el centre de treball, alguna de les seves dependències o existeix un perill fonamentat que aquesta ocupació es produeixi. No és suficient amb la simple permanència de les persones treballadores que fan vaga al seu lloc de treball, sinó que és necessari que existeixi un ingrés il·legal o no autoritzat als locals de l’empresa, o una negativa de desallotjament davant una ordre de la persona legitimada per això.
     
  3. Si el volum de la inassistència o irregularitats del treball no permeten dur a terme el procés normal de producció/prestació de serveis.

El tancament patronal ha de ser comunicat dins de les 12 hores de la seva realització al Departament de Treball, i en tot cas no pot durar més del temps indispensable per assegurar la posada en marxa segura de l’activitat.

En cas de denúncia i que les causes al·legades per l’empresa no siguin de la suficient entitat o no es puguin demostrar , aquesta podrà ser sancionada per vulnerar el dret al treball de les persones treballadores amb multes que poden oscil·lar des dels 6.251 euros als 187.515 euros.

Més informació:

Departament Jurídic

  Estrella Rincón i Guillem Àngeles

Telèfon: 934.964.500

Correu electrònic: erincon@pimec.org i gangeles@pimec.org