Informació estadística del Tribunal Laboral de Catalunya del 2022

30 gener 2023
El Tribunal Laboral de Catalunya s'ha consolidat com a l'organisme extrajudicial de la solució de conflictes laborals de referència.
 
De fet, l'elevat nombre d'acords assolits en els actes de conciliació i mediació, així com respecte a les vagues desconvocades fruit de l'actuació del Tribunal, comporta un estalvi econòmic rellevant a l'Administració, a les empreses i a les persones treballadores de Catalunya.
 
Un any més es publica la informació estadística dels actes de conciliació, mediació i arbitratge duts a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya durant l’any 2022.
 
D’aquesta en podem destacar els següents punts:
  • En termes generals segueixen predominant els procediments de conciliació (55,01%) respecte als de mediació (44,9%) i arbitratge (0,49%).
  • El percentatge d’avinences s’accentua en els tràmits de mediació, posicionant-se en un 55,76% d’avinences respecte a la totalitat de procediments de mediació. En canvi, el percentatge d’avinences en els procediments de conciliació és del 41,09%.
  • Decreix l’activitat del TLC respecte a l’any anterior, mantenint-se en 822 la xifra de procediments tramitats, la més baixa dels darrers 15 anys.
  • A escala mensual, observem pics d’activitat en els mesos de març, maig, juliol i novembre.
  • Els sectors que presenten un major nombre d’expedients són: metall (18%), transports (16%) i sanitat (13%). 
  • Les principals temàtiques sobre les quals han versat els conflictes són: incompliments de conveni col·lectiu o pacte d’empresa (14%), salari (12%), jornada laboral (6%) i calendari laboral (6%). 
 
 
Més informació: apages@pimec.org
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.