Informa sobre situacions de restricció a la competència

19 febrer 2019

En el marc del nostre conveni de col·laboració amb l’Autoritat Catalana de la Competència - ACCO (http://acco.gencat.cat/ca/inici), PIMEC demana a les empreses individuals, associacions, gremis i federacions sectorials que informin sobre situacions que restringeixin la competència en un determinat àmbit d’activitat.

Les situacions a denunciar poden incloure: 

  • Barreres a l'entrada i en l'inici d'una determinada activitat
  • Concertacions en el preus i condicions de subministrament o compra per part d'empreses
  • Abusos de posició domminant

També es pot informar sobre casos en què una empresa proveïdora o subcontractada d’un contractista principal de l’administració pública catalana és pagada en unes condicions oneroses, no previstes en el plec de licitació ni en conformitat amb la normativa vigent sobre terminis de pagament. 

Preguem feu arribar els comentaris sobre possibles situacions de restricció a la competència a Jacint Soler (jsoler@pimec.org), o bé contactin al telèfon 93 4964568. A continuació s’organitzarà una reunió privada amb PIMEC i ACCO per tal d’obtenir tota la informació sobre el cas, garantint alhora la màxima confidencialitat del mateix.