Igualtat a les Pimes: un projecte que treballa els ODS 5 i 8

21 gener 2020

La majoria de pimes de menys de 50 persones treballadores no són conscients que han de complir la normativa obligada en matèria d’igualtat

Igualtat a les Pimes és un projecte de la Fundació PIMEC que està acompanyant empreses en la implementació de les mesures d’igualtat, a través d’una anàlisi transversal i un pla d’acció. A partir d’una entrevista amb l’empresa i un intercanvi d’informació es fa una radiografia de la situació i de les necessitats que s’han detectat. És una anàlisi de l’organització respecte a la igualtat d’oportunitats i incideix en dos àmbits de treball específics: el coneixement de l’empresa i la responsabilitat social empresarial des de la perspectiva de gènere i les polítiques d’igualtat.

Les pimes que han participat en aquest projecte no estan obligades per llei a tenir un pla d’igualtat, perquè tenen una plantilla de menys de 50 persones treballadores. Són majoritàriament de Barcelona ciutat i del Vallès Occidental (66%) i la resta del Baix de Llobregat i l’Alt Urgell (34%). El sector de l’alimentació, la distribució i el manteniment i les assegurances són els més representats. Moltes d’aquestes empreses desconeixen les obligacions legals que han de complir (registre de valors de mitjans de salari, protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, mesures destinades a evitar discriminació laboral entre homes i dones...).

Per contribuir a una cultura i uns valors renovats, igualitaris i compromesos amb l’entorn on actuen, les empreses han de tenir en compte accions com:

  • Fomentar la implementació de bones practiques en responsabilitat social des de la perspectiva de gènere a les empreses.
  • Lluitar contra estigmes culturals arrelats en el temps que deriven en models patriarcals en què la definició de rols segons el gènere crea discriminacions.
  • Aplicar criteris socials i d’igualtat, més enllà dels econòmics i de la obligatorietat legal a les pimes.

Perquè la igualtat és responsabilitat de tothom.

 

Objectius de desenvolupament sostenible relacionats:

 

Amb el suport de:

 

Per a més informació: 

Julia Gómez. 93 496 45 00

juliagomez@fundaciopimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.