Les hipoteques i la clàusula sòl: oportunitat

17 gener 2016
Apunts jurídics: gener 2016

Les clàusules sòl, un concepte poc conegut fins fa poc, s’han convertit en un tema d’actualitat. I és que és important prendre consciència del que aquesta clàusula suposa a llarg termini.

Una clàusula sòl ve imposada com un límit que ve donat per la suma d’un diferencial a l’índex de referència (normalment l’Euríbor). Això fa que en el cas que l’índex de referència se situï per sota d’aquest límit establert, s’hagi de pagar igualment la diferència, la qual cosa representa un sobrecost que a la llarga pot ser considerable.

Tot i que el Tribunal Suprem considera que, en principi, aquestes clàusules són lícites, també assenyala que si no es compleixen una sèrie de requisits de transparència en la contractació poden ser abusives.

Per tot això, una sentència del Tribunal Suprem va precisar que, com a mínim, s’haurien de retornar les quantitats indegudament cobrades a partir de maig de 2013.

A més, s’està acabant de discutir la normativa de la Unió Europea que permet la devolució íntegra de tot el que s’hagi cobrat de més en el període de vigència del préstec sense el límit de la data esmentada anteriorment.

Siguem pràctics: un cas real i concret d’un ciutadà amb una hipoteca de 120.000 euros per un habitatge, amb una clàusula sòl tipus de 3,5%, i un interès variable Euríbor + 0,75; podríem reclamar, atenent a les circumstàncies concretes, una quota d’uns 90 euros mensuals abonats de més [2.500 euros de reclamació ja abonada]. I el més interessant, eliminant la clàusula sòl -amb l’Euríbor estable- aconseguirem un estalvi de 8.000 euros a futur.

-El banc m’eliminaria aquesta clàusula sense més i em tornaria tot el que em deu?

Alerta! Les entitats financeres sempre intentaran evitar la devolució de les quantitats íntegres pagades en excés pels afectats, utilitzant tota mena d’estratagemes que van des de la defensa de la legalitat d’aquestes clàusules incorporades als seus préstecs hipotecaris i que no deixen més opció que denunciar-les davant els tribunals, fins a la contractació d’altres productes com a contrapartida de la seva eliminació.

En el cas que el banc voluntàriament vulgui deixar d’aplicar aquesta clàusula, l’única opció és reclamar judicialment, ja que el fet que el banc deixi d’aplicar voluntàriament la clàusula sòl sense la signatura de cap document no implica que en un futur no pugui tornar a aplicar-se de nou.

Per tant, l’única manera possible d’aconseguir el reconeixement dels drets dels afectats és per mitjà de la interposició d’un procediment judicial amb advocat; en aquest sentit, recomanem el departament jurídic de PIMEC com a especialitzat, per tal de verificar el teu cas i reclamar.

En definitiva, la realitat pràctica és que, gràcies a la nostra intervenció, en més d’un 90% dels casos són els bancs els que, després de fer cas omís sobre l’assumpte durant anys de peticions, busquen negociar una solució amb nosaltres.

Més informació:

Departament Jurídic PIMEC Girona

Daniel Gómez Martín

Telèfon: 972 22 55 77

Compartir: linkedin share button

També et pot interessar

concurso de acreedores
Gestiona els impagaments
Suport Institucional

Accés i tràmits amb el sector públic, sectorials, comissions, estudis, autònoms i joves formen part del nostre objectiu i tasca diària

Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.