Hem acompanyat 223 persones durant el 2016!

23 gener 2017
La Fundació PIMEC, a través del seu programa marc emppersona i encol•laboració amb el programa Incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”, ha acompanyat 223 persones en projectes d’inserció, autoocupació i reflotament de negoci al 2016.

Fundació PIMEC treballa des de fa 6 anys per facilitar una segona oportunitat a persones empresàries i autònomes amb dificultats i altres col·lectius vulnerables a través del marc emppersona i el programa incorpora de l’Obra Social ”la Caixa”.

Durant l’any 2016 s’han atès un total de 223 persones, de les quals 151 han estat altes noves i 72, de projectes iniciats l’any 2015. Aquestes persones han estat acompanyades, assessorades i orientades amb l’ajuda de la xarxa de voluntariat, PIMEC i entitats expertes en gestió empresarial i suport emocional, sensibilitzades amb aquest tipus de col·lectius. A més, els hem ofert formacionsa mida.

Del total de les persones ateses 43% estaven en recerca de feina, 34% en projectes d’autoocupació i 23% intentant reflotar el seu negoci.

Els resultats finals han estat molt bons: més del 51% han aconseguit tenir una segona oportunitat laboral; 44 personas s’han inserit al mercat laboral; 15 negocis amb dificultats han estat reflotats i s’han creat 12 noves empreses, relacionades amb serveis a les empreses, construcció, manufactures i comerç.

El perfil de les persones participants continua sent majors de 45 anys, quasi un 65%. Un 53% homes i un 47% dones, de manera que quasi arriben a la paritat. I el 76% té formació universitària. Un 72% es  troba en situació d’atur i, d’aquestes, un 40% no rep cap prestació ni ajuda econòmica. Els sectors de procedència estan relacionats amb serveis a les empreses, comerç i hostaleria.

La Fundació PIMEC continuarà treballant per ajudar a recuperar personalment i professionalment aquestes persones facilitant la seva incorporació al mercat de treball, creant o reflotant empreses i/o ajudant-les a inserir-se per compte d’altri. Ajudem les persones a ser resilients perquè liderin projectes empresarials.

 

 

Més informació:

FUNDACIÓ PIMEC

93 496 45 00

secretaria@fundaciopimec.org