Guia provisional dels Ajuts Next Generation EU

10 agost 2021

Un cop aprovat el Pla estatal de Recuperació i Transformació per les institucions europees als mesos de juny i juliol, el Govern central ha habilitat el web oficial que recull els ajuts dels fons Next Generation EU (NGEU) i ja s’han començat a publicar les primeres convocatòries vinculants:

https://planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/convocatorias

La majoria dels ajuts dels fons NGEU es canalitzaran per mitjà d’instruments i organismes ja existents del govern central, que han vist augmentat el seu pressupost de forma considerable, tot i que alguns es podran gestionar en l’àmbit autonòmic i local. Els recursos s’aniran repartint fins desembre del 2023 i les accions subvencionables es poden allargar fins al desembre del 2026.

 

 

GUIA D’AJUTS NGEU PER A EMPRESES

 

Vull fer una inversió en maquinària i equipaments per a la meva indústria

Les inversions industrials es poden finançar per mitjà del nou Fons de Suport a la Inversió Productiva, successor del programa Re-Indus. Es tracta de préstecs tous, a llarg termini, per a projectes a partir de 200.000 €. La sol·licitud es pot tramitar fins al 31/12/2021.

https://programareindus.es/

En el cas de projectes de digitalització de fàbriques, es pot optar també als recursos del programa “Industria Conectada” (vegeu enllaç a continuació).

Obert

 

Vull digitalitzar la meva fàbrica.

El programa “Industria Conectada 4.0” preveu ajuts en forma de préstec i subvenció per a projectes d’interconnexió, tractament de dades, realitat virtual i augmentada, robòtica, sensors i intel·ligència artificial.

Es pot finançar fins al 80% de la inversió, amb un màxim de 400.000 € per a les micro i petites empreses i 600.000 € en el cas de les mitjanes. El component no reemborsable de subvenció oscil·la entre el 35% i 70% segons el tipus d’empresa i de projecte.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 17 d’agost.

 https://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/IndustriaConectada/Paginas/Index.aspx

Obert

 

Vull digitalitzar la gestió i/o els processos de la meva empresa (CRM, ERP comerç electrònic, etc.).

El govern central ha previst un seguit de serveis bàsics de digitalització subvencionats per a pimes de qualsevol sector, en àmbits com la gestió de processos i clients, la venda en línia, etc., que es canalitzaran a través del programa “Digital Toolkit”.

S’ha previst que el programa es faci públic cap a finals d’agost:

https://acelerapyme.gob.es/

Obrirà aviat

 

Tinc un projecte de recerca industrial.

El Centre de Desenvolupament i Tecnologia Industrial (CDTI) finança tot l’any projectes d’R+D industrial, amb un import mínim de 175.000 €. Són préstecs a 10-15 anys, amb una carència de 2-3 anys i un tram en forma de subvenció del 33%:

http://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2&r=360*720

En el cas de projectes de recerca relacionats amb el vehicle elèctric, existeix una nova convocatòria específica del CDTI, adreçada a consorcis de 3-8 empreses. Els ajuts seran de 5 a 12 milions € per consorci, amb un mínim de 175.000 € per empresa. El termini de sol·licitud acaba el 2 de setembre.

https://www.ciencia.gob.es/site-web/Noticias/2021/Julio/El-CDTI-lanza-la-convocatoria-del-Programa-Tecnologico-de-Automocion-Sostenible-con-40-millones-de-euros-en-subvenciones.html

Obert

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha obert la convocatòria a una nova línia d’ajuts, dotada amb 95 milions d’euros, destinada a donar suport a la innovació i la sostenibilitat de la indústria manufacturera.

 • Els recursos es destinen a empreses del sector manufacturer que hagin desenvolupat projectes de recerca i desenvolupament durant almenys 3 anys abans de la sol·licitud del finançament.
 • El finançament públic pot cobrir fins el 80% de la despesa o inversió i es canalitza majoritàriament per mitjà d’un préstec al 0% a 10 anys amb 3 anys de carència, tot i que hi ha un tram de subvenció no reemborsable.

 • Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 26 d’agost.

Obert

 

Vull instal·lar plaques solars a la meva nau.

El Reial Decret 477/2021 del 29 de juny regula els ajuts per a l’autoconsum energètic, que les comunitats autònomes hauran de desplegar als mesos vinents. Les condicions seran les següents:

 • Els beneficiaris seran persones físiques o jurídiques que duguin a terme una activitat econòmica, així com gestors de polígons industrials, comunitats energètiques i empreses de serveis energètics.
 • Aplicable a instal·lacions d’autoconsum amb o sense emmagatzematge de l’energia.
 • Els ajuts aproximats a fons perdut seran:
  • 15-45% en el cas de solar fotovoltaica sense emmagatzematge.
  • 45-65% en el cas de solar fotovoltaica amb emmagatzematge.
  • 20-50% en cas d’energia eòlica.

 

Catalunya rebrà uns 114 milions € per ajuts, que l’Institut Català d’Energia (ICAEN) hauria de desplegar durant el setembre, ja que les sol·licituds d’ajut es podran lliurar fins al 31 de desembre.

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10824

http://icaen.gencat.cat/ca/inici

 

També s’han publicat al Reial Decret 691/2021 del 3 d’agost, ajuts addicionals per a la rehabilitació d’edificis, incloent-hi la instal·lació de plaques, a municipis de fins a 5.000 habitants, que també es canalitzaran pròximament per mitjà de les comunitats autònomes.

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion

Obrirà aviat

 

 

Vull renovar la meva flota de vehicles

Els ajuts a la renovació de flotes de vehicles s’emmarquen dins el programa “Moves III” i preveuen les següents condicions:

 • Per compra de turismes elèctrics: 4.500 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).
 • Per compra de furgonetes elèctriques: 7.000 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).
 • Per compra vehicles hídrids endollables: 2.500 € + 1.000 € (descompte concessionari) + 2.500 € (desballestament).
 • Motos elèctriques: 1.100 € + 200 € (desballestament).

 

Es preveuen també ajuts per instal·lar punts de càrrega elèctrica, però només per autònoms, particulars, entitats locals i comunicats de propietaris. Igualment, els ajuts augmenten en un 10% en el cas de municipis de fins a 5.000 habitants.

 

Aquests ajusts podrien estar disponibles a Catalunya a partir de mitjans de setembre.

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/

Obrirà aviat

 

 

Fes-nos arribar els teus dubtes

 
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.