Les gratificacions voluntàries, amb caràcter extraordinari, no han de reunir els requisits dels bonus

08 setembre 2023

El passat 18 de maig de 2023 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar, en la seva sentència número 1495/2023, el conflicte col·lectiu interposat enfront de la falta de pagament d’una gratificació a les persones treballadores d’un centre de treball amb motiu d’haver estat subrogades, persones que no es trobaven d’alta a l’empresa en el moment de meritació i pagament.

El supòsit de fet, que succeeix en una reconeguda empresa de logística i transports de mercaderies, recau en l’atorgament d’una gratificació excepcional i unilateral de 300,00 euros bruts a les persones que haguessin estat d’alta a l’empresa abans de l’1 de juliol de 2021 i que continuessin treballant en el moment del pagament que seria, sense definir-ne la data exacta, el quart trimestre de 2021.

Aquesta gratificació s’havia fet anteriorment, l’any 2020, sota el mateix motiu de recompensar la plantilla pel seu esforç extraordinari, donat l’increment del volum de demanda en totes les àrees durant el període de pandèmia ocasionat pel brot epidemiològic del virus SARS-CoV-2.

El conflicte col·lectiu interposat reclamava la falta de pagament a les persones treballadores d’un centre de treball que havien estat baixa per subrogació, entrant una nova empresa, en data de 3 d’octubre de 2021.

La claredat i literalitat de les paraules emprades en la comunicació en què s’anunciava l’entrega de la gratificació especial, “com a senyal d’agraïment per la vostra passió, energia i compromís durant aquests últims mesos”, genera que l'empresa assumeixi un compromís unilateral d'abonar 300 euros bruts a les persones incorporades abans de l’1 de juliol de 2021 i que continuessin actives en la data de pagament (concretament el quart trimestre del mateix any).

La part social interessava, entre altres qüestions, que s’apliqués la doctrina relativa als bonus per productivitat, entenent que l’empresa no podia deixar al seu propi arbitri el compliment d’un compromís que havia assumit en el qual no es determina el moment de meritació i pagament.

Per contra, el TSJ del País Valencià entén que l’empresa pot efectuar concessions voluntàries i excepcionals com les de l’assumpte i que, en tot cas, el compromís de retribució ha de ser interpretat en el sentit literal de les paraules en ser palmàriament i meridianament clar, donat que no hi ha dubte sobre la intenció i naturalesa de l’obligació assumida per l’empresa en establir, per a la meritació i el pagament, únicament dos requisits: estar d’alta abans de l’1 de juliol de 2021 i seguir a l’empresa en el moment de pagament, que concretament seria el quart trimestre de l’any.

Per això, donada la claredat del compromís unilateral i la baixa de l’empresa de les persones del centre de treball en data de 3 d’octubre de 2021, considera el Tribunal que pel fet de reservar-se el moment de pagament no s’infringeix en cap cas el compromís unilateral que vinculava ambdues parts.

 

Per a qualsevol dubte podeu contactar amb el Departament Jurídic de PIMEC.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.