El Govern de la Generalitat destinarà 20 M€ a un ajut d’urgència per a persones treballadores que no hagin cobrat l’atur

29 abril 2020

El Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de primera necessitat. Un dels col·lectius beneficiats seran els professionals autònoms que hagin suspès la seva activitat per la crisi de la covid-19.

L’import serà de 200 euros en un únic pagament, que s’haurà de destinar a l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics. L’ajut està adreçat a les persones treballadores que hagin patit una disminució d’almenys un 30% en els seus ingressos com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) o bé persones treballadores amb contracte temporal extingit per causa de la covid-19, així com els treballadors per compte propi que hagin suspès la seva activitat per raó de la crisi sanitària. En tots els casos, han de tenir càrregues familiars.

Els ingressos econòmics per part de la persona sol·licitant i tota la unitat familiar durant l’estat d’alarma han d’haver experimentat una reducció superior al 30% respecte als ingressos mensuals acreditats el passat mes de febrer. A més, els ingressos durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser de mitjana inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. El departament calcula se’n podrien acollir unes 100.000 famílies, cosa que significa unes 300.000 persones destinatàries. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

El departament ha previst una fórmula de tramitació i gestió el més ràpida possible, ja que es tracta d’un ajut d’urgència per fer front als efectes sociolaborals de la crisi sanitària. La persona interessada presentarà la sol·licitud en línia a través d’un tràmit senzill. En el termini d’una setmana es resoldrà la sol·licitud, un cop revisada i comprovats els requisits d’accés. I en la setmana següent a l’emissió de la resolució es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària. Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.