El Govern de la Generalitat aprova un nou decret llei amb mesures per pal•liar els efectes de la covid-19

22 abril 2020

El govern català va donar llum verda ahir, dimarts 21 d’abril, a un nou decret llei que inclou un altre paquet de mesures urgents estructurals i organitzatives per combatre els greus efectes de la pandèmia produïda per la covid-19, en línia amb els ja aprovats per l’executiu des de l’11 de març.

Salut

En matèria de salut, el decret concreta quins seran els centres de serveis socials de caràcter residencial que passaran a ser gestionats pel Departament de Salut mentre duri l’estat d’alarma i estiguin vigents les mesures sanitàries d’intervenció. Aquests centres són: les residències llar per a la gent gran i els serveis que s’hi ofereixen amb caràcter temporal o permanent, i les residències llar i serveis de centre residencial i temporal o assistida per a persones amb discapacitat intel·lectual i discapacitat física. En aquest sentit, a nivell organitzatiu, s’especifica que les unitats orgàniques i el personal adscrit a aquests centres continuaran desenvolupant les seves funcions, ara sota les directrius del Departament de Salut.

Immobles

El text també estableix que les persones físiques o jurídiques que estiguin pagant un lloguer, un dret de superfície, una concessió administrativa o qualsevol dret real per un immoble propietat de la Generalitat de Catalunya, puguin demanar un ajornament o una reducció del pagament de la renda. Aquesta mesura, que també inclou els immobles procedents d’herències intestades, serà vigent mentre duri l’estat d’alarma i fins a sis mesos després que finalitzi. Els sol·licitants hauran d’acreditar una situació econòmica vulnerable provocada per la crisi del coronavirus, en el cas dels llogaters d’habitatges, o una reducció del volum de facturació, en altres tipus d’arrendaments. Els llogaters hauran de tornar l’import ajornat durant els 36 mesos següents i sense interessos.

El decret també inclou l’ampliació del termini per al dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes a l’Institut Català del Sòl (Incasòl) de dos a quatre mesos. Així, es proposa que fins al 31 de desembre de 2020 els arrendadors de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les destinades a altres usos, han de dipositar a l'Incasòl la fiança en metàl·lic en el termini de quatre mesos a comptar des de la formalització del contracte.

I modifica el procés d’adjudicació dels immobles propietat de l’Incasòl. Fins al 31 de desembre de 2020, l’Institut adjudicarà l’immoble de la seva propietat al sol·licitant que hagi presentat l’oferta, sempre que compleixi els requisits del preu de mercat fixat per la Comissió de Valoracions de l’ens, així com les condicions generals de comercialització dels seus immobles.

Escola Mare de Déu del Patrocini

Finalment, la norma aprovada ahir declara l’emergència de les obres de reparació, adequació i millora de l’Escola Mare de Déu del Patrocini de Cardona, amb la finalitat d’assegurar un mur de contenció del centre i en atenció al risc que podria suposar no realitzar-les.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.