El Govern de la Generalitat aprova les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia

03 abril 2020

El govern català, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat l’ordre EMC/35/2020, d’1 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents i de garantia per atendre actuacions per revertir els efectes de situacions d’emergència i de risc en els àmbits sectorials de competència del Departament d’Empresa i Coneixement, com és el cas de l’impacte econòmic negatiu que està tenint la crisi del coronavirus en les empreses i els autònoms catalans.

L’objectiu principal d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de bonificació dels interessos i de garantia d’operacions de préstec destinades al finançament de projectes d’inversió i circulant per atendre la recuperació de l’activitat de les empreses incloses dins l’àmbit competencial del Departament d’Empresa i Coneixement que resultin afectades per situacions d’emergència, com fenòmens climatològics o epidemiològics.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses dels àmbits sectorials competència del Departament d’Empresa i Coneixement que tinguin la seu social o la seu operativa a Catalunya. Cada convocatòria determinarà i concretarà els beneficiaris dels ajuts dins els àmbits sectorials del Departament d’Empresa i Coneixement.

Els ajusts consistiran en la bonificació de fins a un màxim del 100% dels interessos d’un préstec concedit per l’Institut Català de Finances (ICF). En cada convocatòria s’especificarà l’import màxim d’interès que es bonificarà i l’import bonificat es concretarà en la corresponent resolució d’atorgament de l’ajut.

En aquest enllaç hi podràs trobar tota la informació sobre aquestes bases reguladores.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.