El govern espanyol ordena el tancament dels establiments d’allotjament turístic

20 març 2020

Mitjançant l’ordre SND/257/2020, de 19 de març, el Ministeri de Sanitat ha declarat la suspensió de l’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic, com hotels i càmpings. La concentració de persones en allotjaments turístics, on s’han de compartir determinats espais comuns, implica un increment del risc de contagi, de manera que, atesa la restricció en la mobilitat de les persones, el govern considera necessari suspendre l’obertura al públic d’aquests establiments per garantir la contenció de la pandèmia, en línia amb el reial decret 463/2020, de 14 de març.

Així doncs, el Ministeri de Sanitat estableix les mesures següents:

Suspensió de l’obertura

Suspensió de l’obertura al públic dels establiments d’allotjament turístic, com hotels, càmpings, aparcaments de caravanes i altres allotjaments d’estada curta, de tot el territori espanyol. Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment dels establiments.

Establiments de llarga durada

Queda permesa l’obertura al públic d’aquells establiments turístics de llarga estada i de temporada que alberguin clients que, en el moment de la declaració de l’estat d’emergència, hi estiguessin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que aquests ocupants comptin amb les infraestructures necessàries, als seus propis espais habitacionals, per poder dur a terme les activitats de primera necessitat. No obstant, aquests establiments no podran admetre nous clients fins que finalitzi la suspensió.

Procés de tancament

El tancament es produirà quan l’establiment turístic no disposi de clients als quals atendre i, en tot cas, en un termini màxim de set dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquesta norma.

Desenvolupament i execució

Correspon a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, les disposicions i les instruccions necessàries per garantir l’eficàcia de l’ordre.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.