El govern espanyol estableix mesures excepcionals per a l’adquisició de productes de prevenció

20 abril 2020

Ahir, diumenge 19 d’abril, el govern espanyol va publicar l’ordre SND/354/2020, de 19 d’abril, per la qual s’estableixen mesures excepcionals per garantir l’accés de la població als productes d’ús recomanat com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis per la covid-19.

Aquesta ordre busca establir el procediment de fixació de l’import màxim de venda al públic de productes sanitaris i productes necessaris per a la protecció de la salut, determinar la informació que s’ha d’incloure en l’etiquetat de les mascaretes higièniques i definir les condicions en què es pot realitzar una venda unitària al públic de mascaretes quirúrgiques que no estiguin empaquetades individualment.

Es fixarà l’import de venda al públic de:

  • Productes sanitaris: mascaretes quirúrgiques, guants de nitril i altres productes sanitaris imprescindibles determinats per resolució del titular de la Secretaria General de Sanitat.
  • Productes necessaris per a la protecció de la salut poblacional, com:
    • Mascaretes higièniques, reutilitzables i no reutilitzables.
    • Antisèptics de pell sana i gels i solucions hidroalcohòliques per a mans.
    • Altres productes que es considerin imprescindibles per minimitzar el risc de propagació de la covid-19.

El procediment per fixar l’import màxim de venda al públic es regula en l’article 3 d’aquesta ordre, i es deixa en mans de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments, que avaluarà els preus fixats per la Direcció General de Cartera Comú de Serveis del Sistema Nacional de Salud i Farmàcia i a partir d’aquí els determinarà. El resultat haurà de ser publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

Així mateix, l’ordre regula en l’apartat 4 la informació que ha de ser proporcionada al consumidor de mascaretes higièniques, la qual, per raons justificades d’espai, podrà figurar en instruccions, butlletins o documents que acompanyin al producte.

Per acabar, ens indica que la venda unitària de mascaretes que no estiguin envasades individualment només es podrà realitzar a les oficines de farmàcia, garantint unes condicions d’higiene adients per salvaguardar la qualitat del producte.  

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.