El Govern espanyol amplia l'abast de la Línia d'Avals per a inversió i liquiditat

25 novembre 2020
El Consell de Ministres ha aprovat dos acords pels quals s'estén l'àmbit d'actuació de la Línia d'Avals per a inversió i liquiditat de 40.000 milions d'euros aprovada el juliol de 2020. A més, s'amplia el termini de concessió de les dues línies d'avals, que totalitzen 140.000 milions d'euros, fins al 30 de juny de 2021.
 
Es permet, així mateix, l'ampliació del venciment dels avals encara no alliberats de la primera línia, així com dels avals canalitzats a través de CERSA, i s'aproven la resta de condicions per a l'extensió del venciment dels avals ja alliberats sota la primera línia.
 
El Govern ha alliberat dos nous trams de la Línia d'Avals per a inversió i liquiditat aprovada el juliol. El primer dels trams permetrà accedir a finançament avalat, bé a través d'entitats financeres o de finançament canalitzat a través del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), a empreses que es trobin en conveni concursal i estiguin al corrent dels seus pagaments.
 
Aquesta ampliació permetrà que empreses que es troben en fase d'execució de conveni i hagin resolt la seva situació financera, però encara no hagin executat la integritat del conveni, accedeixin a avals públics en condicions similars a la resta d'empreses espanyoles que s'han vist afectades per la crisi de la covid-19.
 
A càrrec d'aquest nou tram, es destinaran 2.500 milions d'euros per avalar el finançament d'empreses i autònoms a través del canal bancari i 50 milions per a finançament a través del MARF.
 
Les empreses podran optar a aquest finançament avalat si a 31 de desembre de 2019 estiguessin al corrent de les seves obligacions d'acord amb el conveni. En el cas que la fase de conveni s'hagués iniciat el 2020, hauran d'acreditar que, a la data de sol·licitud del préstec, es troben al corrent d'aquestes obligacions.
 
Les entitats financeres han de conservar obertes les línies de circulant dels seus clients fins al 30 de juny, mantenir els costos dels nous préstecs avalats en línia amb el finançament rebut abans de la covid-19 i no condicionar l'aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.
 
Addicionalment s'ha alliberat un altre tram de la Línia d'Avals per a inversió i liquiditat, per import de 250 milions d'euros, per avalar els pagarés emesos en el MARF per empreses que no van poder beneficiar-se del tram disposat a la primera línia, ja que estan en fase de renovació del seu programa de pagarés.
 
Ampliació del termini de sol·licitud
 
El Consell de Ministres ha aprovat l'extensió del termini per a la concessió de les Línies d'Avals. L'acord estableix que autònoms i empreses poden sol·licitar, fins a l'1 de juny de 2021, préstecs garantits amb les Línies d'Avals, gestionades per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i que puguin ser concedits fins al 30 de juny.
 
Així mateix, es permet a la Companyia Espanyola de Refinançament SME, SA (CERSA) estendre fins a la mateixa data el termini de sol·licitud d'avals del tram de 500 milions d'euros destinats a reforçar el reaval que concedeix a les societats de garantia recíproca de les comunitats autònomes.
 
Extensió dels avals
 
D'altra banda, s'instrueix l'ICO perquè ampliï el termini de venciment dels seus avals en tres anys addicionals amb un màxim de vuit anys, per tal que les empreses i autònoms que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris d'elegibilitat (fonamentalment, no estar en mora ni sotmeses en procediment concursal) puguin disposar d'una ampliació del venciment dels seus préstecs avalats. Les empreses podran comptar també amb un termini addicional de carència en el pagament del principal de 12 mesos, sempre que la carència total no superi els 24 mesos.
 
Finalment, s'aprova també la possibilitat d'ampliar el termini d'amortització dels préstecs avalats encara no alliberats sota la primera Línia d'Avals per a liquiditat. Aquesta ampliació també s'aplica als avals concedits i per concedir per CERSA.
 
Espanya es troba en negociacions amb la Comissió Europea per permetre que aquesta extensió de venciments s'apliqui també a altres entitats públiques emissores d'avals.
 
 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.