El govern concedirà bonificacions a les empreses amb baixa sinistralitat

15 març 2017
PIMEC valora positivament la rebaixa de quotes per a les empreses sense accidents laborals

La patronal celebra l’aprovació d’un Reial Decret que vol ampliar i agilitzar la concessió de les bonificacions a les empreses amb un nivell baix d’accidents i malalties laborals. Les rebaixes seran d’un 5% anual en les cotitzacions socials per contingències professionals i podran arribar a ser de fins el 10% si l’empresa inverteix en la millora de les condicions de salut i higiene dels seus treballadors.

El requisit fonamental per a l’empresa serà el compliment dels objectius de reducció de la sinistralitat laboral. A més, l’empresari haurà de fer una declaració responsable sobre el compliment de les obligacions en prevenció de riscos laborals i haurà d’informar els delegats de prevenció que ha sol·licitat els incentius.

La valoració que fa PIMEC sobre aquesta mesura és positiva, ja que en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020 ja es parla de la promoció de la salut i la seguretat laboral mitjançant la participació de les empreses i dels treballadors per incentivar les bones pràctiques en prevenció.

Segons Màrius Martí, responsable de riscos laborals de PIMEC, caldrà estar atents a la publicació del nou Reial Decret per tal de poder fer una valoració de les possibles modificacions aprovades.

Pel que fa a la sinistralitat laboral del darrer any 2016, cal destacar que, si bé hi ha un increment en el total d’accidents, pel que fa als mortals, greus i molt greus es detecta una davallada significativa. Cal tenir en compte que aquests últims accidents són investigats per l’administració, mentre que aquells amb consideració de lleus no ho són.