El govern català impulsa un paquet de mesures en l’àmbit de la gestió de residus

08 abril 2020

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir dimarts un conjunt de mesures, que aplicarà l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), amb l’objectiu de flexibilitzar i facilitar l’activitat econòmica de les empreses tant productores de residus com de gestió de residus. El paquet s’estructura en tres mesures principals:

1-Una de les mesures va encaminada a establir una bonificació del 50% dels cànons de residus industrials i de residus de la construcció durant els mesos d’abril i maig de 2020.

 

2-El segon grup de mesures afecta la tramitació que fan les empreses davant l’Agència de Residus de Catalunya:

  • S’estableix una bonificació del 100% en la tramitació telemàtica dels documents de gestió de residus (actualment és del 60%).
  • S’estableix una bonificació del 100% de la taxa associada al servei de tramitació d’expedients d’inscripció i d’anotació de modificacions al Registre General de Persones Productores de Residus de Catalunya.

 

3-Finalment, la tercera mesura que s’impulsa proposa suprimir les fiances de gestors de residus no perillosos tant pel que fa als actuals gestors en servei com per a noves peticions. Es preveu aplicar aquesta mesura a petició del gestor i serà valorada per l’Agència cas a cas.

Actualment, el total de fiances dipositades a l’ARC pels agents que operen en activitats relacionades amb els residus és de 62,5 milions d’euros. S’estima que, d’aquests, 40 milions d’euros (el 64%) corresponen a les fiances de gestors de residus no perillosos que es podrien retornar amb aquesta mesura. Aquest import serà retornat als gestors, amb la qual cosa tindran alliberats recursos que podran destinar a la seva activitat econòmica.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta mesura, els gestors de residus no perillosos gaudiran de l’estalvi del cost de la formalització de la fiança, que repercuteix en els resultats de l’activitat empresarial. Aquesta devolució es podrà sol·licitar per part dels gestors de residus fins al 31 de desembre de 2020, pendent que de cara al nou pressupost de 2020 la mesura quedi implantada de manera definitiva.

 

Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.