El Govern aprova l'Estratègia catalana per a l'ocupació de qualitat 2022-2027

21 setembre 2022

L’Estratègia Catalana per a l’Ocupació de Qualitat 2022-2027 té com a objectiu millorar l’ocupabilitat de les persones, i fomentar la competitivitat econòmica i empresarial i l’emprenedoria, entre d’altres, situant les polítiques actives d’ocupació al servei dels grans reptes que tenim com la digitalització, la transició energètica, la qualificació i requalificació de les persones o l’atur de llarga durada.

En aquesta Estratègia s’incorporen 8 línies estratègiques en les quals es treballarà d’aquí a 2027, d’entre les que destaquem les següents:

  • Participació activa de les empreses: Vetllar perquè les empreses es converteixin en un aliat del sistema d’ocupació de Catalunya, millorant-ne la participació i col·laboració per tal d’adaptar programes i serveis adaptats a les seves necessitats, fomentant la formació contínua i facilitant eines per a la cobertura de llocs de treball vacants.
  • Cooperació i territorialització: Impulsar la dinamització socioeconòmica dels territoris de Catalunya mitjançant el suport a les seves estratègies de desenvolupament territorial i desplegar la concertació territorial per aconseguir un sistema d’ocupació de Catalunya adaptat a les particularitats i necessitats del territori, fomentant la col·laboració vertical i horitzontal entre els diferents nivells competencials i agents del sistema i garantint la proximitat en la prestació de serveis i programes.
  • Foment de l’emprenedoria: Promoure l’esperit emprenedor i el treball autònom mitjançant la facilitació de les eines i formació necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.
  • Transformació productiva i competitivitat empresarial: Desenvolupar polítiques d’ocupació que promoguin la transformació digital, fomentin l’economia verda i circular i contribueixin a l’augment de la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

 

Més informació:

Sílvia Miró smiro@pimec.org

Directora Àrea de Treball

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.