La Fundació PIMEC publica la seva primera memòria de sostenibilitat

18 maig 2018
La Fundació PIMEC, amb l’objectiu de fer un pas endavant en la seva transparència, ha redactat la seva primera memòria de sostenibilitat 2016-2017.

Amb la redacció i publicació d’aquesta memòria, la Fundació fa un pas endavant en l’exercici de la transparència i el compromís, en coherència amb els seus valors i amb el seu Codi Deontològic.

La memòria de sostenibilitat ha estat elaborada segons la metodologia del Global Reporting Iniciative (GRI 4), en la modalitat essencial. I també hem referenciat i identificat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides en relació als programes i activitats que desenvolupem.

El document té caràcter bianual i correspon als exercicis 2016 i 2017.

Els aspectes materials i els grups d’interès de la Fundació s’han definit entre els membres de l’equip i s’ha arribat a un consens. Segons el GRI, les memòries han d'abordar aquells aspectes que reflecteixin els impactes econòmics, ambientals i socials significatius de l'organització, o que influeixin d'una manera substancial en les avaluacions i decisions dels grups d'interès.

Els aspectes materials més rellevants identificats han estat:

  • Aspectes econòmics: fonts d’ingressos, proporció de recursos que s’utilitzen en cada àrea de treball, i les entitats, empreses i persones que col·laboren amb la Fundació
  • Aspectes socials: programes desenvolupats, persones ateses i benestar de la plantilla
  • Aspectes ambientals: consums energètics i de materials i la gestió de residus

Teniu la memòria a la vostra disposició a: Memòria de sostenibilitat 2016-2017

 

Per a més informació:   

Rosa Maria Juny

rosajuny@fundaciopimec.org

Tel.  934 964 500

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.