FAQ’s: Reestructuració dels préstecs amb aval ICO covid-19

12 maig 2021

El RDL 5/2021, de 12 de març, aprova un conjunt de suports orientats a la millora de la solvència de les pimes i els autònoms que hagin vist afectada la seva activitat arran de la pandèmia de la covid-19 i que siguin viables a partir de la represa de l’activitat.

El segon bloc s’orienta a la reestructuració de deute financer covid amb una dotació de 3.000 milions d'euros. L’acord del Consell de Ministres de l'11 de maig de 2021 aprova els àmbits i les condicions d’aquesta línia de reestructuració. Si bé caldrà esperar a analitzar el còdi i conèixer les entitats que s’hi adhereixin, les empreses i autònoms poden començar ja a fer una planificació econòmic financera a llarg termini.

Des del departament de Consultoria Estratègica i Finançament de PIMEC, aconsellem definir una estratègia que millori la posició de solvència, tot enfocant la seva implantació.

A qui van adreçades les mesures de reestructuració de les línies de finançament ICO especials covid-19?

 

Caiguda de facturació 2020 respecte a 2019

_30 %

 

Resultats

_Per accedir a la conversió de préstecs participatius i a la recepció de transferències per reduir el deute (quitança) caldrà haver declarat un resultat negatiu després d’impostos.

 

Corrent d'operacions

_L’empresa ha d’estar al corrent de pagaments de les operacions i no estar en concurs.

 

Requisits d'aprovació

_Sobre la base d'anàlisi del client que faci l’entitat adherida al Codi de Bones Pràctiques.

 

 

I) Extensió del venciment dels préstecs amb aval públic. 

Quan serà d’obligada aplicació?

_Per les entitats que hagin subscrit el Codi de Bones pràctiques i per a les empreses que acompleixin els requisits esmentats.

 

Quan serà d’aplicació voluntària?

_Quan no es compleixi amb el requisit de caiguda mínima de la facturació.

 

Ampliació carència

_Segons l'acord de les parts.

 

Elements pendents

_Codi de Bones Pràctiques i taules de repercussió de nous costos de l’aval.

 

 

II) Conversió en préstecs participatius

Objectiu de la conversió

_Reforçar els recursos propis de les empreses, al tenir aquests préstecs un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.

 

Requisits previs

_Segons quadre inicial (caiguda facturació i pèrdues/ corrent pagaments)

 

 

Pendents de definició les condicions i requisits

 

 

III) Transferències per a la reducció del principal ICO covid-19 (quitances) 

A qui va adreçat?

_Empreses i autònoms que hagin rebut finançament amb aval ICO durant la pandèmia i que acompleixin els requisits de pèrdua de facturació, pèrdues i corrent de pagaments.

Requisits previs

_Acord de renegociació entre empresa i entitat financera.

 

Reduccions del principal (percentatge quitança respecte al principal avalat)

 

_50 % del principal avalat si la caiguda de la facturació és inferior al 70 % (i superior al 30 %)

_75 % del principal avalat si la caiguda de la facturació és superior al 70 % (i superior al 30 %)

Límit línia

- 2750 milions per avals ICO

- 100 milions per avals Cesce

- 150 milions per avals gestionats per CERSA

 

Consells d'actuació

  • Durant el pròxim mes es coneixeran les entitats adherides al Codi de Bones pràctiques.
  • La implantació d’aquestes mesures requereix d’una planificació financera a mig termini.

Des de PIMEC disposem d’un model de planificació específic que us ajudarà a estructurar l’estratègia financera més adequada i us podem donar suport en tot el procés de gestió de les actuacions amb les entitats financeres, tant en l’àmbit de la conversió de préstecs a participatius com en la renegociació per acordar les quitances.

Contacte: ajuts@pimec.org (Jordi Turu).

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.