Extensió de les línies d'avals ICO per al finançament empresarial

22 juny 2022

El Consell de Ministres ha aprovat un acord pel qual es permet l'extensió del termini de les garanties concedides a autònoms i empreses amb càrrec a les Línies d'avals ICO COVID, després del 30 de juny, una vegada expirat el termini del marc temporal d'ajuts d'estat aprovat per la Comissió Europea. L'aplicació efectiva de la mesura està subjecta a l'aprovació prèvia de la Comissió Europea.

L'extensió del termini dels avals permetrà que les empreses i els autònoms, amb l'aprovació prèvia per l'entitat financera, puguin ampliar fins a 8 o 10 anys el termini d'amortització dels seus préstecs. D'aquesta manera, es facilita el manteniment d'empreses viables que tinguin dificultats una vegada finalitzat el marc temporal, mitjançant l'allargament del termini del préstec avalat, concedint-los un marge més gran per fer front a les seves obligacions.

Aquesta mesura s'afegeix a les adoptades al Codi de Bones Pràctiques, que regula el marc de renegociació de les condicions del finançament de clients amb préstecs amb aval públic i que estarà vigent fins al juny de 2023 per a la sol·licitud de transferències.

Més informació: ajuts@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.