Es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre comercial

11 desembre 2020

Avui s’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

Segons el text publicat, el procediment de concessió dels ajuts extraordinaris regulats en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d'atorgament dels ajuts serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a l'exhauriment del pressupost.

En el cas dels titulars de bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, l'ordre de concessió s'iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, per ordre cronològic, i a continuació aquells a què fa referència la base 5.9.

“5.9 Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d'estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció en el marc de la Resolució de 26 d'octubre de 2020, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, i els centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049), publicada al DOGC núm. 8256 de 27.10.2020, seran considerats beneficiaris en la convocatòria de les presents bases pels imports establerts en aquestes, sense que sigui necessari que tornin a presentar sol·licitud, sempre que no s'hagin modificat les dades que van declarar i quan així es determini a la convocatòria.”

En el cas que alguna de les persones esmentades no estiguin interessades a rebre l'ajut podran presentar el seu desistiment mitjançant una petició genèrica a través de la plataforma “Tràmits gencat”:

o a través del Canal Empresa:

D’altra banda, es modifiquen les quanties per a restauració i oci nocturn. Els imports de la subvenció s’estableixen de la següent manera:

Àmbit 1.

- Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.

- Centres d'estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.

- Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.

Àmbit 2.1.

  • Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.

Àmbit 2.2.

  • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 10.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.”
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.