Es limita l'horari d'obertura de les botigues que obren 24 hores

21 octubre 2020

S'ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, que, d'una banda, limita l'horari de les botigues de conveniència, dels establiments comercials annexos a les gasolineres, dels establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i de tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, els quals no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores, i, d'altra banda, se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. S'exceptuen d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en virtut de la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.

Així, s’ha establert que els comerços que habitualment romanen obertes les 24 hores del dia –per exemple, les botigues de conveniència, les annexes a les benzineres, o les ubicades en municipis turístics- tanquin a les 22h i no puguin reobrir fins les 7h.

D’altra banda, es concreta que a les àrees de servei d’autopistes i altres vies, les activitats de restauració es podran prestar exclusivament mitjançant serveis d’entrega al mateix establiment, sense utilitzar els espais interiors i  garantint en tot cas en l’interior de l’establiment l’entrega individual i separada a cada client.

La Resolució produeix efectes a partir de la data de publicació al DOGC i fins a les 00:00h del dia 31 d'octubre de 2020.

 

Per a més informació pots consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus.

 
Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.