Es declara que no s’incompleix la clàusula de salvaguarda de l’ocupació després d’un ERTO covid per causes ETOP en el cas que s’acomiadi per causa aliena a la covid

10 gener 2022

Amb la crisi sanitària de la COVID-19 i les constants reformes de la legislació han sorgit molts dubtes sobre la possibilitat d’acomiadar una persona treballadora que ha estat en ERTO. La Sala del Social del TSJ de Madrid, en Sentència 9113/2021, ha aclarit aquest fet diferenciant els casos en què l’ERTO es va realitzar per força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (que responen a les sigles ERTO).

En sentència de 10 de setembre de 2021 declara la procedència de l’acomiadament objectiu d’una persona treballadora i es considera no incomplert el compromís de manteniment de l’ocupació per considerar que les causes econòmiques justificatives de l’acomiadament eren anteriors a la pandèmia i no fruit d’aquesta.

L’empresa havia procedit, mitjançant acord, a aplicar un ERTO per causes econòmiques en què s’al·legava que les causes es derivaven de la pandèmia, però en aquest cas estem davant un acomiadament per causes econòmiques (ETOP) en el qual les causes justificatives són anteriors a la situació de pandèmia.

En aquest sentit, entén el Tribunal de Madrid que el compromís de manteniment de l’ocupació de la disposició addicional sisena del Reial Decret-llei 8/2020 només opera per als ERTO de força major i no per als de causes ETOP.

D’altra banda, tot i que el treballador al·lega que les causes econòmiques no existien, cal aclarir que es consideren causes econòmiques quan es dona la disminució persistent dels ingressos, la qual consisteix en el fet que durant tres trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o de les vendes de cada trimestre sigui inferior al registrat en el mateix trimestre anterior.

En aquest cas, les causes invocades per a l’acomiadament objectiu no obeeixen a la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19 sinó a la situació econòmica de l’empresa. La disminució d’ingressos es dona des del 2017, i per això l’acomiadament objectiu no es fonamenta en les mateixes raons que l’ERTO, ja que les causes invocades per a l’acomiadament objectiu obeeixen a la situació econòmica de l’empresa i no a la situació derivada de la pandèmia de la COVID-19, que hi és totalment aliena.

 

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.