Es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

05 juliol 2023
El Consell de Ministres ha aprovat un Acord pel qual es declara la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Amb aquest acord, es posa fi a la vigència de l'ús obligatori de les mascaretes.

Encara, es formulen una sèrie de recomanacions, dirigides a protegir la població vulnerable, entre d'altres. Es recomana i continuar utilitzant mascaretes i altres mesures higièniques davant de la presència de símptomes d'infecció respiratòria.

Als centres sanitaris es recomana l'ús de mascaretes per les persones simptomàtiques quan estiguin en espais compartits, per les persones professionals que atenen casos simptomàtics, per les persones que treballen en unitats de Cures Intensives i en Unitats amb pacients vulnerables, a les urgències hospitalàries o d'atenció primària, inclosa la sala d'espera, i als centres residencials de gent gran i persones amb discapacitat.

 

Podeu llegir l'acord publicat al BOE aquí.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/07/05/pdfs/BOE-A-2023-15552.pdf

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.