Entra en vigor el nou Acord de relació entre el Regne Unit i la Unió Europea

30 desembre 2020

L’acord assolit el dia 24 de desembre entre els negociadors del Regne Unit i la Unió Europea (UE) ha estat ratificat pel Parlament britànic i a primers del 2021 serà validat tant pel Parlament Europeu com pel Consell Europeu.

Malgrat tot, els ambaixadors dels 27 estats membres ja aprovaren el text el dia de Nadal perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener del 2021, moment en què acaba el període transitori pactat després de la sortida formal del Regne Unit de la UE (Brexit) el passat 31 de gener del 2020.

El nou Acord de Comerç i Cooperació entre el Regne Unit i la UE[1] té unes característiques semblants a altres acords importants signats recentment, com els del Canadà i el Japó. En primera instància, l’Acord preveu que el comerç bilateral de mercaderies quedi exempt d’aranzels, quotes, contingents i altres barreres en frontera.

Convé recordar, però, que la UE i el Regne Unit ja no formen part d’una mateixa zona duanera, de manera que caldrà acreditar l’origen dels productes intercanviats i s’aplicaran unes estrictes regles d’origen per a cada producte, detallades a l’Acord, per a poder-se acollir a l’exempció d’aranzels.

De la mateixa manera, no es preveu el reconeixement automàtic de normes tècniques i sanitàries, ni l’eliminació de controls duaners. Tanmateix, tal com va informar PIMEC fa unes setmanes[2], el Regne Unit aplicarà controls duaners de manera gradual, en tres fases: l’1 de gener, l’1 d’abril i l’1 de juliol del 2021.

Així, el juliol del 2021 el Regne Unit preveu ja aplicar els controls duaners en tot el seu abast. Malgrat tot, l’Acord preveu regles especials per facilitar el comerç en sectors importants, com l’automoció, la química, el vi i els productes farmacèutics.

En qualsevol cas, el Regne Unit s’ha compromès a no aplicar estàndards inferiors als de la UE en matèria de protecció dels consumidors, de medi ambient i de treballadors. Igualment, l’Acord permet que els Operadors Econòmics Autoritzats (OEA) puguin treballar en ambdós mercats per a facilitar-hi els tràmits duaners.

En el cas dels serveis, els avenços han estat menors i sobretot s’han regulat àmbits essencials com el transport terrestre i aeri o les telecomunicacions, però, en canvi, queden pendents d’assolir compromisos en serveis financers i audiovisuals. El Regne Unit seguirà participant en alguns programes europeus de recerca, innovació i cooperació, com és l’Horizon Europe (abans Horizon 2020), però no en canvi a l’Erasmus.

Pel que fa al moviment de persones, s’aplicarà el mateix criteri que a les relacions de la UE amb el Japó o el Canadà, de manera que es permet la mobilitat sense visat entre ambdós territoris per a estades de fins a tres mesos. Un avenç important és el reconeixement mutu de les qualificacions professionals, així com l’entesa en matèria de Seguretat Social.

El 30 de desembre, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat el Reial Decret-Llei (RDL) 38/2020, de 29 de desembre, que preveu un seguit de mesures de contingència que complementen les previstes a l’Acord entre el Regne Unit i la UE[3]. A més de garantir la continuïtat dels estudis universitaris de ciutadans britànics i d’alguns contractes públics i serveis financers i professionals d’origen britànic considerats essencials (per exemple auditoria, liquidació de valors, etc.), el RDL concreta alguns drets dels treballadors desplaçats i el procediment d’homologació de títols i qualificacions professionals.

Sense perjudici d’una anàlisi més acurada de l’Acord les properes setmanes, PIMEC recorda les seves recomanacions a les empreses catalanes amb negocis amb el Regne Unit:

 1. Tot i que queda clar que no s’aplicaran aranzels ni barreres en frontera al comerç bilateral, es mantenen tant la necessitat de complir amb normes i homologacions tècniques o sanitàries, com els controls duaners. Per tant, exportadors i importadors hauran de tenir en compte els costos futurs d’aquests requisits.
   
 2. Convindria que es consideri ampliar els terminis d’entrega, si s’escau modificant els contractes de subministrament, davant els controls duaners i altres requisits en el comerç bilateral.
   
 3. Els problemes recents a la frontera entre el Regne Unit i França han posat en relleu els riscos dels tràmits duaners i aconsellen també ampliar els estocs en el comerç amb el Regne Unit.
   
 4. Les empreses hauran de comptar amb certificats d’origen per als productes que importin o exportin amb el Regne Unit, i tenint presents les regles d’origen previstes a l’Acord.
   
 5. Els clients britànics hauran de tenir un número fiscal EORI per a poder seguir comprant als seus proveïdors catalans i europeus, un tràmit senzill però imprescindible.
   
 6. Per a estades curtes de fins a tres mesos es podrà viatjar entre el Regne Unit i la UE sense visat, però ja fora de les cues i finestretes especials “EU/EEA”, de manera que caldrà preveure més  temps als aeroports. El Regne Unit permetrà l’accés amb DNI només fins a l’1 d’octubre del 2021.
   
 7. Les empreses hauran de regularitzar la situació dels ciutadans britànics entre els seus treballadors o col·laboradors, en funció dels anys d’estada a territori espanyol i a partir de la normativa d’estrangeria vigent, ja que a partir de gener seran, a tots els efectes, ciutadans no comunitaris.
   
 8. Els treballadors britànics desplaçats temporalment a territori espanyol i els espanyols desplaçats al Regne Unit abans de l’1 de gener del 2021 podran acabar les seves feines sense cap més tràmit addicional que el comunicat a l’autoritat laboral corresponent. Si el termini d’execució de les seves feines s’allargués caldrà, però, obtenir un permís especial, en funció de la normativa vigent a cada territori.
   
 9. Els britànics amb títols i qualificacions expedides abans de l’1 de gener del 2021 les podran homologar a Espanya durant els propers 5 anys.
   
 10. L’Acord Regne Unit-UE inclou també un capítol sobre pimes, el qual preveu que es creï una pàgina web d’accés gratuït, amb informació pràctica i de fàcil consulta sobre lleis, normes, requisits i estàndards aplicables al comerç UE-Regne Unit. 

PIMEC seguirà informant puntualment de les novetats en aquest àmbit i manté oberta la seva adreça de correu per a consultes: brexit@pimec.org