Les empreses s’han de preparar per a un Brexit “dur”, tenint en compte els darrers esdeveniments

02 abril 2019

Després que el Parlament britànic hagi rebutjat ja en tres ocasions l’Acord de Sortida de la Unió Europea (UE), pactat a finals de 2018 entre el Govern britànic i i la Comissió Europea[1], es fa més probable una sortida del Regne Unit de la UE sense acord, l’anomenat i temut “Brexit dur”.

Davant la manca de suport parlamentari, el Govern britànic demanà fa unes setmanes a la UE una pròrroga de la seva sortida de la UE, que inicialment era efectiva a les 00:00 hores del passat 30 de març.

La pròrroga del Brexit fou admesa pel Consell Europeu del 21 de març amb un seguit de condicions, que endarrerien la data efectiva del Brexit i donaven més temps a les institucions britàniques per assolir un compromís polític: si el Parlament britànic aprovava l’Acord de Sortida abans del 29 de març, el Brexit s’endarreria al 22 de maig, però en cas contrari el Brexit es produiria el 12 d'abril.

El Parlament britànic tornà però per tercer cop a rebutjar l’Acord de Sortida el passat divendres 29, la qual cosa implica que el Brexit serà ara el proper 12 d’abril enlloc del 29 de març, concretament a les 00:00 h del 13 d’abril l’ordenament jurídic de la UE deixaria de tenir validesa al Regne Unit.

La complexa situació política britànica podria properament desembocar en una nova sol·licitud de pròrroga, eleccions generals o fins i tot un nou referèndum sobre el Brexit.  En qualsevol cas, la probabilitat de sortida sense acord el proper 12 d’abril obliga les empreses a intensificar els seus preparatius pel Brexit, tot avaluant les seves relacions amb el Regne Unit i prenent mesures de contingència.

En aquest sentit, les autoritats britàniques han publicat un seguit de noves directrius i recomanacions que cal tenir molt presents:

 

  1. El 20 de març, el Govern britànic publicà una llista provisional d’aranzels a la importació que s’aplicaria de manera provisional durant un any des de les 23:00 h del 12 d’abril a Londres (00:00 h del 13 d’abril a Catalunya), en el cas que el Regne Unit surti de la UE sense acord[3]. Com havíem previst des de PIMEC fa uns mesos, la llista publicada es basa principalment en l’actual Aranzel Comú de la UE (TARIC) per a tercers països, però amb algunes modificacions, sobretot en l’àmbit dels aliments. Durant aquest any de durada del nou aranzel, el Regne Unit podria negociar noves condicions i acords comercials amb altres països, com ja ha fet per exemple amb Suïssa[4]. Per a aquelles empreses que no trobin el seu codi aranzelari inclòs al document oficial britànic, s’entén que no pagaran aranzels per exportar al Regne Unit de manera provisional.
  2. S’emfatitza la necessitat que els importadors britànics obtinguin un número d’identificació d’operador econòmic (EORI) per a les seves transaccions amb empreses de la UE, per al supòsit en què en Regne Unit abandoni la UE sense acord a l’abril o al maig. L’EORI és imprescindible per a poder importar productes i triga uns dies a ser concedit[5]. Segons  un recent informe britànic, poc més d’un 20% de les empreses britàniques que comercien amb la UE havien obtingut el seu EORI a finals de febrer[6].
  3. Malgrat que el Regne Unit i la UE han previst prorrogar mútuament les llicències dels transportistes durant uns mesos des del Brexit per tal de garantir la comunicació per carretera[7], el fet que es produeixin controls en frontera provocarà automàticament retards en el subministrament. Això aconsella  modificar els terminis contractuals d’entrega i ampliar els estocs a les empreses que comerciïn amb el Regne Unit.
  4. Uns documents oficials britànics recents han confirmat les recomanacions fetes anteriorment per PIMEC pel que fa a la circulació de persones. Els britànics residents a territori espanyol s’haurien de registrar si volen residir-hi més de 90 dies, però no els caldrà visat ni permís per a estades de fins a 90 dies en períodes de 180 dies[8]. Les empreses amb personal i col·laboradors residents al Regne Unit tampoc no necessitaran visat per a estades curtes, però haurien de revisar la seva situació legal personal amb una eina online del mateix Govern britànic[9]. En tots els casos caldrà mostrar el passaport en regla i vigent durant almenys 6 mesos per a circular entre el Regne Unit i la UE, ja que el Document Nacional d’Identitat (DNI) no serà suficient després d’un Brexit “dur”. El Regne Unit ha anunciat recentment que fins el 1 de gener del 2021 permetrà als ciutadans de la UE accedir al seu territori amb el Document Nacional d’Identitat (DNI)[10].

Atès que ens trobem molt a prop de la data del Brexit i no és segura la sortida acordada, recomanem que les empreses exportadores al Regne Unit verifiquin els aranzels potencials, com s’indica al punt 1 anterior, parlin amb els seus clients britànics i prenguin les mesures oportunes, si escau, modificant les condicions de subministrament i els contractes comercials vigents.   

És fonamental també que els clients britànics disposin del seu número EORI per a poder importar i es revisin estocs, a més de comprovar la situació legal del personal desplaçat a territori britànic i del personal britànic ubicat a territori espanyol.

En el cas de les empreses que importin productes del Regne Unit recordem que, si es produeix una sortida sense acord, la UE aplicaria en principi els aranzels i altres barreres comercials previstes per a cada producte per a tercers països, segons l’Aranzel Comú (TARIC)[11].

Malgrat que la situació política canvia constantment al Regne Unit i hem de preveure una nova votació al Parlament britànic ben aviat, cal prendre mesures de contingència i estar preparats per a qualsevol escenari en els propers mesos en relació al Brexit.

 

Per a més consultes, els socis de PIMEC es poden adreçar a breixt@pimec.org

 


[1] L’Acord de Sortida del Regne Unit de la UE, pendent de ratificació per part británica, es pot consultar a: https://www.consilium.europa.eu/media/37095/draft_withdrawal_agreement_incl_art132.pdf

[6] Unes 40.000 empreses britàniques amb EORI enfront d’unes 240.000 que comercien amb la UE, segons informe del propi Govern britànic: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/781768/Implications_for_Business_and_Trade_of_a_No_Deal_Exit_on_29_March_2019.pdf