Les empreses es poden acollir a la tarifa plana de pagament de tributs 2024 de l’Ajuntament de Barcelona

15 novembre 2023

Les persones jurídiques es podran acollir, fins ara només les persones físiques, a la tarifa plana de pagament d’impostos de l’Ajuntament de Barcelona.

La tarifa plana és una modalitat de pagament domiciliat d’impostos que permet pagar conjuntament tots els tributs de l’any i escollir el nombre de mensualitats en què es vol pagar.

Qui pot demanar la tarifa plana?

Les persones físiques i també les jurídiques poden demanar la tarifa plana.

Com demanar-la

La tarifa plana es tramita per Internet a través del tràmit de l’oficina virtual.

Requisits:

Termini

Per a l’any 2024, la podreu sol·licitar entre el 15 de novembre de 2023 i el 10 de gener de 2024.

Es poden incloure els tributs següents:

  • IBI, impost sobre béns immobles
  • IVTM, impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • RESIDUS, preu públic per la recollida de residus
  • GUALS, taxa de guals
  • TERRASSES, taxa per la utilització privativa de la via pública

La persona sol·licitant ha de ser titular dels tributs des de l´1 de gener de l'any anterior pel qual demana la tarifa plana.

Com es calculen les quotes?

La tarifa plana sempre es calcula en funció del que es va pagar l’any anterior. Per tant, un cop se sap l’import dels impostos de l’any, es va ajustant la quota. 

La quota s’ajusta dos cops a l’any:

  • El mes de juny, en funció dels imports de l’IBI i IVTM i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval.
  • El mes de novembre, segons els imports de la taxa de guals, del preu públic de residus, de la utilització de la via pública (terrasses) i també si hi ha cap deute anul·lat o bé suspès en haver presentat un aval després del mes de juny.

 

Més informació a la web de l’Ajuntament de Barcelona: https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/tarifa-plana

 

Contacte: cmas@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.