Eleccions generals a PIMEC

17 maig 2018

Benvolgut/uda soci/sòcia,
 
Em complau comunicar-vos que la Junta Directiva de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, a proposta del Comitè Executiu, va ratificar, en la sessió extraordinària del passat dia 22 de maig de 2018, la decisió de convocar eleccions generals per a la renovació dels òrgans de govern, d'acord amb allò que preveuen els Estatuts Socials i el Reglament de Règim Intern vigents de l'entitat.
 
Per la present, us notifico l'acord de convocatòria d'eleccions generals, i us comunico que la data de celebració de la jornada electoral és el dia 19 de juny de 2018.
 
Durant aquest dia, s'habilitarà un horari de votació a la seu social de l'entitat, c/Viladomat núm. 174 de Barcelona, que va des de les 10.00 h fins a les 17.00 h, en què es podrà exercir el dret al vot que cada soci de la Confederació representa.
 
Les eleccions generals per a la renovació dels òrgans de govern de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, tindran com a objecte determinar:
 

- La presidència. El president de l'entitat, que ho serà també dels òrgans de govern col·legiats.
- Els vocals de la Junta Directiva. 

Per a qualsevol dubte o consulta derivada del funcionament del procés electoral que s'obre amb aquesta convocatòria, podeu posar-vos en contacte amb el Sr. Antoni Cañete, secretari de la Junta Electoral.
 

Aprofito l'ocasió per saludar-vos ben cordialment,
 
JOSEP GONZÁLEZ i SALA
President de PIMEC
 
 
Barcelona, 23 de maig de 2018
 Documents:
Procediment electoral
Carta convocatòria Eleccions Generals PIMEC 2018