Les dones cobren un 23,19% menys que els homes de mitjana en el sector agroalimentari

21 febrer 2021

La indústria alimentària, com la societat i l’economia en general, genera desigualtat en les oportunitats entre homes i dones com a resultat d’un mercat laboral sovint sexista i, per tant, masclista. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen de l’informe encarregat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Universitat de Girona que descriu i analitza la situació de la dona a la indústria alimentària a Catalunya.

Segons aquest treball, el grau de feminització de la indústria alimentària varia molt entre empreses, amb un ventall que va des de l’11% de dones en una agroalimentària fins al 70% en una càrnia, però més sovint se situa a l’entorn del 40% de dones, segons dades d’afiliació a la Seguretat Social (dels anys 2012 a 2019). Com a referència, la taxa de feminització al total d’Espanya és del 37% (INE, 2019).

Els principals motius que condicionen el grau de feminització de les empreses actualment són: la naturalesa de la feina, com més físicament exigent, més masculina és l’empresa; l’antiguitat de l’empresa, com més antiga, més masculina; i el lideratge femení, com més dones a la propietat i direcció, més femenina és l’empresa.

Per subsectors, els que estan més a prop de la paritat són els de fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (46% de participació femenina) i el de fabricació d’altres productes alimentaris (42%). Contràriament, el subsector amb menys participació de la dona és el de fabricació de productes de molineria, midons i productes amilacis (17%). Per franges d’edat, la feminització és més elevada a la franja de 30 a 44 anys, segons dades d’afiliacions.

En relació amb els tipus de contractació, homes i dones tenen un 80% de contractes indefinits, característica que sembla que els iguala, però les dones en tenen molts més de jornada parcial, el 60% del total, i de contractes  discontinus.

Pel que fa a la diferència salarial a la indústria agroalimentària, les dones cobren un 23,19% menys que els homes de mitjana, i en el grup de 45 a 54 anys és on es produeix la diferència més gran, i també entre els i les treballadores que tenen estudis universitaris. El creixement dels salaris dels homes és més accelerat que el de les dones a mesura que els anys d’antiguitat incrementen, i la bretxa entre dones i homes augmenta també quan augmenten les responsabilitats en l’empresa. En canvi, la bretxa salarial entre els treballadors i les treballadores de nacionalitat estrangera és menor que entre els de nacionalitat espanyola, segurament perquè es dona una concentració més alta en les categories laborals més baixes.

Quant a la feminització dels càrrecs directius, l’estudi indica que la direcció executiva és femenina en un 21%, i la presidència del consell és ocupada per una dona només en el 12,3% dels casos (SABI, 2019).

L’informe també reflecteix la sensibilitat creixent que hi ha en temes de discriminació de les dones, especialment per part de les mateixes dones, però l’evolució no és la mateixa entre els homes.

Consulteu l’informe complet.

 

Més  informació