Digitalització corporativa en les Societats de Capital

21 abril 2023

La recuperació econòmica i social passa per la transformació digital de les empreses.  En l’àmbit de les Societats de Capital aquesta qüestió la podem concretar en dos nivells: a) la possibilitat de celebrar una junta telemàtica en l’àmbit de les Societats de Capital; i b) la creació de la web corporativa de les Societats de Capital. És a dir, el que coneixem per seu electrònica de la societat.

Arran de la pandèmia de la COVID-19 i des de l’1 de gener de 2022, qualsevol societat de capital, és a dir, qualsevol Societat de Responsabilitat Limitada o Societat Anònima pot celebrar la seva junta de forma telemàtica. O dit d’una manera més col·loquial: es pot celebrar una junta de socis i sòcies a distància.

Això sí, és important tenir en compte que prèviament serà necessària la modificació dels estatuts socials per preveure aquesta possibilitat, amb la celebració d’una junta general de socis i sòcies que reculli en el seu ordre del dia aquest punt i, sobretot, perquè quedi aprovat es requerirà el vot favorable dels socis i sòcies que representin com a mínim 2/3 del capital present o representat a la reunió (art. 182 bis 2 de la LSC, en relació amb l’art. 199a, 201 i 194 LSC).

D’altra banda, la creació de la web corporativa de les Societats de Capital és el pas més rellevant en la digitalització corporativa, que neix l’any 2011 i agafa embranzida amb la Llei 5/2021, de 12 d’abril, que va modificar alguns articles de la Llei de Societats de Capital sobre processos informatitzats.

En primer lloc, el que cal deixar molt clar és que la web corporativa no és la pàgina web que permet posicionar-se en el món digital. És a dir, la web corporativa no té només finalitats comercials o publicitàries.

La pàgina web corporativa d’una societat és útil i eficaç per:

  1. Donar publicitat a la informació de la societat al mercat i entre els socis i sòcies;
  2. Exercir els drets dels socis i sòcies de manera telemàtica (pot servir d’impuls per afavorir la participació en la junta general dels socis i sòcies).
  3. Establir comunicacions amb mitjans electrònics entre societat i socis (enviament de documentació, convocatòria de juntes, informació sobre la societat, per exemple).

 

Finalment, la pàgina web corporativa d’una societat pot ser creada en dos moments: a) en la constitució de la societat; b) per acord de la junta general o per previsió estatutària. Per tant, la creació de la pàgina web no ha de suposar la modificació dels estatuts socials, ja que no és obligatori.

Voleu que la transformació digital de la vostra empresa sigui clau per créixer empresarialment? Des del  Departament Jurídic de PIMEC us podem ajudar https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica.

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.