Devolució per excés de cotització en pluriactivitat

17 juny 2022

Et recordem que, si treballes com a autònom i a més a més treballes com assalariat en una empresa, és a dir, estàs cotitzant en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i el Règim General, estaràs en una situació de pluriactivitat.

La pluriactivitat és la situació que es troba una persona quan s’està portant a terme activitats per les quals has d’estar d’alta en dos o més règims diferents del Sistema de la Seguretat Social, per al que pots recuperar l’excés de cotització que es genera en cotitzar en els diferents règims.

Per una banda, el treballador cotitzarà com a assalariat en el Règim General d’acord amb la seva nòmina, per altra banda, cotitzarà en el RETA en un rang d’entre 960,60 € com a mínim i 4.139,40 € com a màxim.

Com es recupera l’excés de cotització?

Per poder recuperar l’excés de cotització segons l’article 16.9 de l’ordre PMC/244/2022 de 30 de març, i l’article 313.1 de la llei general de la seguretat social, és necessari que el total de cotització percebuda sigui igual o superior a la xifra de 13.822,06 €. Però d’aquest total, només es tornaran el 50% de la quantia que sobrepassi aquesta xifra i a més a més, només es pot retornar com a màxim la quantia d’aplicar el 50% de les quotes ingressades en el RETA per contingències comunes.

Aquesta devolució s’efectua d’ofici per part de la Tresoreria General de la Seguretat Social abans de l’1 de maig de l’exercici següent, per la qual cosa no és necessari sol·licitar el retorn de cap manera. Això vol dir que abans de l’1 de maig de 2022 es retornarà l’excés de cotització de l’exercici de 2021. En el cas que ocorregués alguna incidència o falta de dades per part de l’interessat, es pot abonar amb posterioritat a aquesta data una vegada esmenat.

 

Més informació:

Senwei Zhou

szhou@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.