Desconvocada la vaga general de l’11 octubre i nova convocatòria pel dia 18

07 octubre 2019

Us informem que PIMEC ha rebut la DESCONVOCÀTORIA de la vaga general, prevista pel proper 11 d’octubre de 2019 i que havia estat convocada pels sindicats  Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC).  

Així mateix us informem d’una nova CONVOCATÒRIA de vaga general, per part dels dos sindicats indicats anteriorment, prevista pel proper 18 d’octubre de 2019 , en la franja horària de 0:00 a 24:00  i en tot l’àmbit territorial de Catalunya.

En les empreses amb treball a torns continuats, la vaga començarà amb l’inici del torn de nit del dia 17 d’octubre i acabarà amb la finalització del torn de tarda del dia 18 d’octubre.

Els motius de la desconvocatòria no han estat manifestats per part d’Intersindical-CSC, mentre que per part del sindicat IAC ha vingut motivada, tal com manifesten, per “estar pendents de celebrar diverses negociacions col·lectives en diferents sectors productius, així com de la convocatòria de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya”.

Els motius de la nova convocatòria són similars als que ja us vam indicar en l’anterior comunicat i que estan en la línia de millores laborals  socials per diferents col·lectius.

Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims, que és preceptiu. Un cop sigui dictada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, us la farem arribar.

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que la persona treballadora que secundi la vaga no pot ser substituïda.  

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars
  • Part proporcional de pagues extres
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances

Efectes en les cotitzacions

El/la treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i, per tant, queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com de la persona treballadora.

L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors, els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.