Desconvocada la vaga general del sector siderometal·lúrgic de la província de Tarragona

24 octubre 2022

La patronal APEMTA arriba a un acord amb CCOO i UGT-FICA pel qual es desconvoca la vaga del sector siderometal·lúrgic de la província de Tarragona.

Les parts han assolit un preacord en la negociació del Conveni Col·lectiu de les indústries del sector siderometal·lúrgic de Tarragona, que contempla, entre d’altres:

  • Increments salarials: per l’any 2022 un increment del 6,4%, per l’any 2023 un increment del 3,4%, per l’any 2024 un increment del 2,8% i per l’any 2025 un increment del 2,46%
  • Revisió tècnica: S’acorda una clàusula de revisió tècnica d’aplicació automàtica en la quantia del 85% del diferencial entre la suma dels IPC reals dels anys 2022, 2023, 2024, 2025 i la suma dels increments pactats per cadascun d’aquests anys, de forma que les taules de l’any 2026 s’incrementaran a 1 de gener de 2026 en aquest percentatge, sense efectes retroactius.
  • Reducció de jornada en 8 hores: 1.744 hores a partir de l’any 2023.
  • Increment del permís de conciliació en un dia a partir del 2023, sense necessitat de justificació.
  • Redactat actual de la jornada irregular eliminant l’article 36.2 del conveni, i ampliant-ho a 80 hores.
  • Es conserva l’article 8 del conveni sobre compensació i absorció amb manteniment de la Disposició Transitòria del Capítol XXVI, adequant-lo als anys de vigència del conveni.

 

Més informació: aguixe@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.