Declaració de Renda: Tributació per IRPF dels autònoms per les prestacions i ajuts rebuts com a conseqüència de la crisi de la covid-19

20 abril 2021
A tenir en compte per a autònoms que hagin rebut ajuts durant el 2020.

Les persones donades d’alta al règim d’autònoms que hagin rebut alguna de les següents prestacions i ajuts, durant l’any 2020, per fer front a la crisi de la covid-19, hauran de tenir en compte les següents qüestions a l’hora de presentar la declaració de renda (corresponent a l’exercici tributari del 2020):

•             Prestació extraordinària de la Seguretat Social per cessament d’activitat regulada per l’art. 17 del Reial Decret-Llei 8/2020.

D’acord amb el criteri establert per la consulta vinculant V0098-21 de data 28-01-2021 de la Direcció General de Tributs, aquesta prestació rep el tractament de rendiment del treball i no s’ha d’incloure dins dels rendiments de l’activitat econòmica desenvolupada per l’autònom (aquest criteri és el mateix que s’aplica en general a les prestacions generals per cessament d’activitat).

•             Subvencions de les comunitats autònomes per a autònoms en dificultats, que inclouen, entre altres contingències, la suspensió d’activitat o la caiguda d’ingressos com a conseqüència de l’epidèmia de covid-19.

D’acord amb el criteri establert per la consulta vinculant V0105-21 de data 28 de gener de 2021, de la Direcció General de Tributs, aquests ajuts o subvencions que es perceben amb l’objecte de compensar la pèrdua d’ingressos en l’activitat reben el tractament d’ingressos de l’activitat professional en concepte de subvencions. Per tant, en aquest cas s’han de tenir en compte per al càlcul del rendiment net de l’activitat econòmica exercida per l’autònom/a.

 

Més informació: Moisès Bonal mbonal@pimec.org

 

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.