Debat a Brussel·les sobre la protecció social dels autònoms

27 març 2018

En qualitat d'organització membre i que ocupa la vicepresidència de la patronal europea de pimes "UEAPME", PIMEC ha participat en una reunió de treball a Brussel·les amb el gabinet de la comissària europea de Treball i Afers Socials, Marianne Thyssen.

La reunió es produeix arran de la intenció de la Comissió Europea d'harmonitzar la protecció social dels empresaris autònoms arreu de la UE. Aquesta iniciativa parteix del Pilar Europeu de Drets Socials, document programàtic publicat el 2017, on la Comissió estableix uns principis bàsics en l'àmbit laboral i social.

Davant l'expansió de l'euroescepticisme arreu del continent, les institucions europees pretenen així acostar-se més a les necessitats reals dels ciutadans.

Atès que la UE no té competències en matèria laboral ni social, la Comissió vol publicar enguany una Recomanació sobre l'accés dels autònoms a la protecció social. El document hauria de servir de guia als Estats membres per a reformar els respectius mecanismes de protecció social per a aquest important col·lectiu.

La Recomanació de la Comissió vol establir uns mínims de cobertura social per als autònoms que inclogui malaltia comuna, accident laboral, jubilació i maternitat/paternitat. Només la cobertura d'atur en quedaria fora. La Recomanació també pretén millorar la transparència, de manera que els autònoms sàpiguen en cada moment amb tota claredat quina cobertura i prestacions tenen.

Ateses les diferències en cobertura que hi ha arreu, la patronal europea UEAPME insisteix a evitar que els autònoms hagin de fer front a majors costos de manera OBLIGADA com a resultat de les reformes.

El debat a Europa coincideix amb la recent compareixença de Pimec a la subcomissió del Congrés dels Diputats sobre la reforma del Règim Especial del Treball Autònom (RETA).