El CTESC publica l’estudi 'Situació del treball autònom a Catalunya 2018'

05 març 2020

PIMEC, com a patronal més representativa d'autònoms de Catalunya, ha participat activament en l’elaboració de l’informe

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va publicar al mes de desembre del 2019 l’estudi Situació del treball autònom a Catalunya 2018, un informe d’elaboració anual que fa una diagnosi de l’estat i l’evolució del treball autònom a Catalunya, en aquest cas del 2018.

PIMEC, a través d’Autònoms PIMEC i com a patronal més representativa d’autònoms a Catalunya, ha participat activament en l’elaboració d’aquest estudi del CTESC, tant en la fase dels grups de treball (en què es reuneixen experts en la matèria en qüestió de les diverses organitzacions) com en la fase d’aprovació de l’estudi (en què prenen partit els consellers de les entitats assignats a les comissions de treball).

Aquest informe s’estructura en nou capítols. Després de la introducció, el segon i el tercer capítol descriuen l’evolució del treball autònom a Catalunya a partir d’una anàlisi de l’Enquesta de població activa i les dades de la Seguretat Social. El quart capítol exposa una comparativa entre la situació del treball autònom a Catalunya i la de les altres comunitats autònomes d’Espanya. A continuació, l’estudi presenta les dades relatives a la protecció social del treball autònom i també les mesures de foment i consolidació que s’han destinat a aquest col·lectiu. El setè capítol, que sempre aborda un tema monogràfic, recull una anàlisi de l’evolució de l’afiliació de les persones estrangeres al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). El vuitè capítol exposa les novetats normatives més significatives en l’àmbit del treball de l’autònom. I, per acabar, en el novè capítol hi ha una sèrie de consideracions i recomanacions que el CTESC dirigeix al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb el treball autònom.

En aquest enllaç podeu trobar l’estudi complet.