Convocatòria de vaga general – 21 de desembre

19 desembre 2018

Us informem que PIMEC ha rebut la convocatòria de vaga general per part del sindicat CSC Intersindical pel pròxim 21 de desembre de 2018, en la franja horària de 12.30 h a 14.30 h.   

Els motius de la convocatòria es resumeixen en:

  • Petició de salari mínim interprofessional de 1.200 euros.
  • Derogació de la reforma laboral.
  • Manteniment del poder adquisitiu.
  • Inspecció de Treball amb recursos suficients.
  • Igualtat de gènere en el món del treball i fi de la bretxa salarial.
  • Dació en pagament i dret a l’habitatge.
  • Drets de ciutadania per a les persones nouvingudes.

Feu clic aquí per consultar l'odre, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s'han de prestar durant la vaga general. 

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions

El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.

L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.

Impossibilitat d'arribar al lloc de treball

Davant les consultes que hem rebut respecte a tots aquells treballadors i treballadores que demà tenen previst anar a treballar però que poden trobar afectacions en els accessos a la seva feina degut a la les mobilitzacions que es preveuen, PIMEC recorda que si el treballador demostra que ha volgut arribar a la feina i no ha pogut arribar a temps no se’l pot sancionar, però sí fer recuperar aquell temps. Pels treballadors que utilitzin el transport públic, la demostració pot ser un comprovant, mentre que pels que vagin amb els seus propis mitjans, s’entén que si hi ha aldarulls o fins i tot talls a les carreteres ja suposarà una prova de la impossibilitat d’arribar al lloc de feina. També volem recordar que com que el treballador no està obligat a preavisar si farà o no vaga, si demà no arriba al seu lloc de treball es presumeix que estarà secundant la vaga, de manera que se li podrà descomptar la part proporcional i descansos.

Posicionament de PIMEC

PIMEC recorda que aquesta vaga general només està convocada per un sindicat minoritari i, per tant, no la secunden els sindicats més representatius. L’entitat lamenta que, un cop més, el sindicat convocant faci coincidir una convocatòria de vaga general amb un dia en què es preveuen diverses mobilitzacions per motius aliens als laborals. En aquest context, la patronal espera que l’activitat a les empreses i comerços del pròxim 21 de desembre es desenvolupi amb la màxima normalitat.

 

Per a més informació:

Sra. Elena de la Campa

Directora de Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de PIMEC

edelacampa@pimec.org

934964500

Documents descarregables: