Convocatòria de vaga el dia 30 d'abril al sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya

14 abril 2021

Informem de la vaga convocada el dia 30 d'abril al sector de la neteja d'edificis i locals de Catalunya


Convoquen la vaga inicialment els sindicats CCOO i UGT.


Detall del desenvolupament de la vaga:
1. La vaga serà el dia 30 d'abril de 2021, entenent l'inici de la mateixa a les 00:00 hores del 30 d'abril i la seva finalització a les 23:59:59 hores de el mateix 30 d'abril, per la qual cosa comprendrà una franja de 24 hores.
2. La vaga serà d'1 hora per torn de treball i afectarà la totalitat dels torns, jornades i serveis compresos en aquesta franja horària que les empreses tinguin establerts als centres de treball.
3. La concreció de la franja horària en què es realitzarà l'hora de vaga que s'estableix en el punt 2 de la present, es determinarà per la RLT en cada un dels centres de treball, i en cas de la inexistència d'aquesta per la majoria de treballadores i treballadors o pels sindicats convocants. En qualsevol cas la concreció horària de l'hora de vaga s'ha de comunicar a l'empresa i exercir col·lectivament.
4. La convocatòria de vaga afecta totes les persones treballadores afectades pel conveni de neteja d'edificis i locals, així com a la totalitat de les empreses subjectes a l'aplicació d'aquesta, que desenvolupen la seva feina en hospitals o clíniques Hospitalàries de l'Institut Català de la Salut i centres de serveis de caràcter residencial gent gran, discapacitat intel·lectual i física, que realitzen la seva activitat en els mateixos centres afectats pel DECRET LLEI 24/2020, de 16 de juny, de Mesures extraordinàries en matèria de personal (DOGC 8157 de 18 de juny).

Més informació: Ricard Sánchez ricardsanchez@pimec.org