Convocatòria de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona en el marc del programa Aparadors Vius

17 maig 2022

Finalitat de les subvencions

La finalitat d’aquestes subvencions és millorar l’atractivitat exterior del comerç i, en conseqüència, la dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors, passant de persianes cegues a persianes que permetin veure l’interior de la botiga, com ara les encunyades o de malla. Les actuacions s’han de fer entre l’1 de gener del 2022 i el 31 de desembre del 2022 i es tracta d’una subvenció per concurrència no competitiva, és a dir, que es tramitaran les sol·licituds per ordre d’arribada fins a esgotar el pressupost (1.000.000 €).

Persones beneficiàries

Aquesta convocatòria s’adreça a persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’activitats comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i allotjament turístic en establiments de planta baixa i/o a peu de carrer de la trama urbana de Barcelona.

Quantia

La quantia de la subvenció puja a un màxim de 2.000 € per persiana i fins a 6.000 € per persona.

Les despeses subvencionables inclouen el subministrament, el transport i la instal·lació de les persianes.

Terminis

El termini de sol·licitud comença el dia 17 de maig del 2022 i s’estendrà fins al 30 de setembre del 2022. Per sol·licitar l'ajut, caldrà omplir la instància específica, on s’haurà d’indicar de forma expressa el tipus d’establiment i el servei que presta, l’adreça i l’ajut sol·licitat. A més, caldrà omplir una declaració responsable, un pressupost o factura i evidència visual (només si ja s’ha fet el canvi), un document que acrediti l’autorització de la persona propietària del local per al canvi de persiana i les dades bancàries.

Tot això s’ha de presentar obligatòriament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona si s’és persona jurídica. En el cas de persona física, també es pot presentar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

Enllaç d’interès

Publicació de la convocatòria al BOP: https://bop.diba.cat/anunci/3238988/aprovacio-de-la-convocatoria-per-a-la-concessio-de-subvencions-d-aparadors-vius-2022-en-el-marc-del-programa-per-a-la-reactivacio-de-les-activitats-economiques-ajuntament-de-barcelona

Formulari de sol·licitud disponible a: https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Més informació: rcarbo@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.