Convocatòria de l’11a edició del Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps 2022

07 novembre 2022

La finalitat del premi és contribuir al coneixement i fer visible el treball dut a terme per les empreses i organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, de manera que sensibilitzin la societat sobre aquestes pràctiques.

 

Persones beneficiàries

S’hi poden presentar totes les empreses i les organitzacions jurídicament constituïdes que, amb independència de la seva activitat i sector, estiguin implantades a Barcelona o en la seva àrea metropolitana i reuneixin les condicions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

Si una empresa o organització ha estat guardonada en edicions anteriors, cal esperar quatre convocatòries per poder-s’hi presentar de nou.

Les empreses i les organitzacions que hagin presentat un projecte en edicions anteriors i no hagin estat guardonades es poden tornar a presentar al premi amb el mateix projecte o amb noves mesures.

 

Categories

Les empreses i organitzacions poden optar al premi en una d’aquestes quatre categories:

  • Micro, per a empreses de menys de 10 persones treballadores
  • Petita, per a empreses d’entre 10 i 50 persones treballadores
  • Mitjana, per a empreses d’entre 50 i 250 persones treballadores
  • Gran, per a empreses de més de 250 persones treballadores

 

Terminis

El període d’admissió de propostes és del 15 de setembre al 15 de novembre de 2022.

La documentació s’ha de presentar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits, tràmit “Premi Barcelona a l’empresa innovadora en organització i usos del temps”, des d’on es pot descarregar i presentar el formulari i la documentació complementària corresponent.

 

Enllaços d’interès

Convocatòria: https://bop.diba.cat/anunci/3263452/convocatoria-de-l-11a-edicio-del-premi-barcelona-a-l-empresa-innovadora-en-organitzacio-i-usos-del-temps-ajuntament-de-barcelona

Bases reguladores: https://bop.diba.cat/anunci/800757/convocatoria-de-la-9a-edicio-2020-del-premi-barcelona-a-l-empresa-innovadora-en-organitzacio-i-usos-del-temps-ajuntament-de-barcelona

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.