Convocatòria dels Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya

05 juliol 2022

Finalitat de les subvencions: L’objectiu dels Premis Nacionals de Comerç és distingir les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu a peu de carrer a Catalunya, les entitats de l’àmbit del comerç que les representen en l'àmbit territorial o sectorial i els ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

 

Persones beneficiàries: Poden ser candidates a aquests Premis les persones físiques, les microempreses i les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que desenvolupen la seva activitat en l’àmbit del comerç i els serveis a la persona, les entitats que les representen en l'àmbit territorial o sectorial i els ens públics.

Als efectes de les bases reguladores s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes de les bases s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics
 • Serveis fotogràfics
 • Copisteries i arts gràfiques
 • Serveis de reparacions
 • Agències de viatges detallistes
 • Tintoreries i bugaderies
 • Perruqueries i salons d’estètica i bellesa
 • Bars i restaurants
 • Serveis de menjar preparat i càtering

 

Premis

 • Premi Nacional de Comerç: la persona o empresa guanyadora rebrà a més, una dotació econòmica de 6.000 euros i notorietat als mitjans de comunicació.
 • Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la Generalitat de Catalunya: consistiran en un guardó i un diploma.
 • Premi al Comerç més Innovador: la persona o empresa guanyadora rebrà una dotació econòmica de 2.000 euros i notorietat als mitjans de comunicació.
 • Premi al Comerç més Sostenible: la persona o empresa guanyadora rebrà una dotació econòmica de 2.000 euros i notorietat als mitjans de comunicació.
 • Premi a la Iniciativa Col·lectiva: entitats territorials i sectorials de comerç i de serveis (associacions, federacions i gremis), i els ajuntaments i altres ens públics pel seu suport al teixit comercial.
 • Reconeixement a persones o empreses i entitats de prestigi del sector comercial: els membres del jurat podran proposar el reconeixement a persones, empreses o altres entitats que hagin destacat per la seva trajectòria professional, per la seva dedicació al sector, per la seva capacitat d’innovació i emprenedoria, entre d’altres.

 

Terminis: El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació corresponent s’inicia l’endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, l’1 de juliol de 2022, i finalitza el dia 11 d’agost de 2022 a les 14:00 h.

Les sol·licituds s’han de presentar, segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a  la pàgina web del CCAM o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

 

Enllaços d’interès

Bases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=931044

Convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=932746

 

Més informació: cserra@pimec.org

Compartir: linkedin share button
Xat de PIMEC
Selecciona un departament
Un moment si us plau.